Wat na een geloofscursus?

Over doorgaan met deelnemers na een geloofscursus

Op honderden plaatsen in Nederland worden oriëntatiecursussen over het christelijk geloof gegeven. Er zijn heel wat deelnemers die enthousiast worden over Jezus. Maar na een aantal weken is de cursus voorbij, en dan?

Als de cursus voorbij is, hoe kunnen de deelnemers dan het christelijk geloof verder verkennen? Hoe kunnen ze groeien in geloof? De praktijk leert dat deelnemers vaak geen  aansluiting vinden bij de bestaande kerken. Hoe geef je dan vorm aan een vervolg? Doorgaan in kringverband? Of zijn er alternatieven?

7 IMG_2888

Pionieren na een Alpha-cursus

De Protestantse Kerk in Nederland biedt ruimte voor pioniersplekken: nieuwe vormen van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. Hoe kan kerkzijn eruit zien met mensen die niet met het geloof zijn opgevoed of de kerk hebben verlaten? Meerdere pioniersplekken zijn gestart met deelnemers van een cursus. Er is ook een mogelijkheid om een interkerkelijke pioniersplek te starten.

NormaalFormaat_PKN_010

Bent u benieuwd of pionieren past bij uw context, kijk eens op de pagina Voor beginners of bekijk de praktijkverhalen om u te laten inspireren. U kunt ook contact opnemen met Erik Verwoerd voor een verkennend gesprek. Mail hiervoor naar e.verwoerd@protestantsekerk.nl of bel naar 06-12558013.