Tips voor de begroting

Waarom méér subsidie niet altijd een goed idee is

Als je gaat pionieren is er meestal geld nodig. Soms voor betaalbare zaken zoals flyers, soms voor dure zaken zoals een betaalde medewerker. Met een begroting breng je in beeld wat de verwachte inkomsten en uitgaven zijn, dat helpt bij de planning van het pionieren.

Het opstellen van een begroting hoort bij het maken van een pioniersplan, voordat je van start gaat als pioniersplek. De begroting maak je voor de komende drie jaar.

Op weg naar zelfstandigheid

Bij de start van een pioniersplek is het doel dat er een nieuwe, duurzame vorm van kerkzijn ontstaat. Op termijn zou er weinig of geen subsidies meer nodig moeten zijn. Uit ervaringen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk weten we drie zaken:

  • Veel pioniersplekken bestaan uiteindelijk uit 20 tot 75 mensen die intensief betrokken zijn.
  • Een pioniersplek naar volwassenheid laten toegroeien kost meestal 5 tot 10 jaar.
  • Het vergt tijd mensen ‘op te voeden’ in het geven, mensen moeten vaak daaraan wennen.

Bij het maken van de begroting is het belangrijk hiermee rekening te houden, op drie manieren:

  • Het betekent dat de bijdragen van lokale gemeenten niet te hoog moeten zijn, want de betrokken gemeenten moeten het jarenlang kunnen volhouden.
  • Daarnaast moeten de kosten op termijn draagbaar zijn voor de geloofsgemeenschap die gaat groeien. Als de hoop is dat er een geloofsgemeenschap van 50 mensen groeit, dan is het niet wijs een fulltime predikant aan te stellen. Dat is niet betaalbaar op de lange termijn. Reken op de achterkant van een bierviltje eens uit: hoeveel mensen verwacht je dat over zes jaar structureel betrokken zijn? En hoeveel dragen die mensen gemiddeld bij? Dat bedrag zou wel eens een mooi jaarlijks maximum kunnen zijn voor de begroting die je opstelt.
  • Werk direct aan eigen inkomsten. Vertel vanaf het begin hoeveel geld activiteiten kosten en vraag om een vrijwillige bijdrage. De belangrijkste reden dat mensen niet geven, is dat het ze niet gevraagd is. Vraag na verloop van tijd aan mensen die de pioniersplek als waardevol ervaren om maandelijkse vaste bijdragen. Dat draagt bij aan de financiële stabiliteit.

Hoe lager de begroting, hoe groter de kans dat er duurzaam gepionierd kan worden. De personele kosten vormen vaak een groot deel van de kosten. Begin daarom met kleine aanstellingen of zonder betaalde kracht, want het uitbreiden van een aanstelling is vaak eenvoudiger dan het verkleinen ervan.

Neem ook gerust contact op met de pionierbegeleider als je  vragen hebt over de financiën.

Er ik ook een pagina met tips en stappenplannen voor giften vragen aan je eigen mensen.