Presentatiedag voor subsidie-aanvraag

Heb je aanvullende financiële ondersteuning nodig?

Soms kan een extra subsidie je helpen om de volgende stap te zetten op je initiatief. Je zet het in om een investering te kunnen doen in bijvoorbeeld je tweedehandswinkel. Om uiteindelijk de inkomsten van de winkel weer te kunnen gebruiken voor andere activiteiten of salariskosten. Kan jouw initiatief wel een financiele boost gebruiken, doorloop onderstaande stappen om te zien of je hiervoor in aanmerking komt. 

Wat kunnen we bieden:

  • Subsidie, 10.000 – 60.000 euro, uit te keren over een periode van 1-3 jaar

En daarnaast kan de commissie aanvullende ondersteuning aanbieden, zoals:

  • Inhoudelijke feedback van experts die met je meedenken over de volgende stap(pen)
  • Koppeling aan experts of partnerorganisaties die je verder kunnen helpen
  • Extra begeleiding waar nodig. Denk aan startbegeleiding, extra begeleiding op locatie, deelname aan leerkringen etc. (ook via deze pagina aan te vragen)
  • Werkgeverschap dat door de Dienstenorganisatie wordt gefaciliteerd. Je pionier komt in dienst bij de mobiliteitspoel van de Protestantse Kerk. Het salaris wordt niet door ons betaald. (ook zelf te regelen via deze pagina)
Stap 1: Check of je aan de criteria voldoet

De dag is bedoeld voor ‘stevige’ proefplekken. Proefplekken bouwen aan missionaire communities. Onder ‘stevig’ verstaan we initiatieven die aan een of meerdere van onderstaande criteria voldoen:

  • Een begroting hebben van min. 20.000 euro per jaar
  • Een betaalde pionier hebben, of willen aanstellen
  • Zich richten op een nieuwe doelgroep die nu niet of nauwelijks vertegenwoordigd is in de kerken of al bestaande proefplekken (o.a. jonge generaties, interculturele initiatieven etc.)
  • Zich richten op een regio waar de kerk niet of nauwelijks vertegenwoordigd is

Daarnaast is een verbinding met de lokale Protestantse Kerk van belang en willen we graag zien wat jullie visie op financiële duurzaamheid is (hoe draagt deze subsidie bij aan jullie financiële bestendiging?). Ook wordt er gekeken naar het vermogen van de lokale Protestantse Kerk(en). Wanneer deze voldoende middelen tot hun beschikking hebben zullen wij geen subsidie verstrekken. Wel kunnen we startbegeleiding bieden om met de kerk in gesprek te gaan om draagvlak en hopelijk financiele ondersteuning vanuit de lokale gemeente voor het plan te krijgen.

Stap 2: Aanmelden presentatiedag

Je kunt je (minimaal een maand van te voren) voor de Presentatiedag via dit inschrijfformulier aanmelden. Op het formulier staande verschillende beschikbare data waar je je voor aan kunt melden. Zie daarvoor ook onze agenda.

Stap 3: Voorbereidingen, schrijf een plan

Voor de dag wordt gevraagd een plan in te dienen via pionieren@protestantsekerk.nl. Deze plannen worden gelezen en initiatieven die aan de gestelde criteria voldoen worden uitgenodigd om naar de Presentatiedag te komen en hun plan verder toe te lichten.

Stap 4: De presentatiedag (avond)

Een team van experts is aanwezig om n.a.v. het ingediende plan verder in gesprek te gaan en evt. aanvullende (financiele) ondersteuning toe te kennen.  Op de dag zelf hoef je dan niet weer het hele plan te presenteren, maar kunnen jullie ingaan op de door ons aangedragen bespreekpunten.