Startbegeleiding

In het najaar van 2023 komt een groot online aanbod beschikbaar van programma’s die teams zelfstandig kunnen gebruiken om een pioniersplek te starten. Mocht je niet zeker weten of een pioniersplek bij je past, ga dan eerst met je team/kerkenraad naar de orientatiedag (voorjaar 2024, in ontwikkeling).

Mocht je er niet uitkomen met het online materiaal, dan kun je een aanvraag doen voor aanvullende begeleiding. De omvang van deze begeleiding hangt af van jullie locale situatie en zal in overleg met de startbegeleider verder ingevuld worden. Je komt in aanmerking voor startbegeleiding wanneer je voldoet aan een of meerdere van de onderstaande criteria:

  • Je initiatief richt zich op jonge generaties (onder de 40 jaar), een interculturele doelgroep of een doelgroep die nu niet of nauwelijks in de kerk vertegenwoordigd is.
  • Je initiatief bevindt zich in een regio waar de kerk niet of nauwelijks meer vertegenwoordigd is
  • Je initiatief heeft een begroting van 20.000 euro of meer per jaar of heeft een betaalde kracht in dienst
  • Je initiatief is interkerkelijk georganiseerd of het lukt niet om verbinding met de lokale Protestantse Kerk te leggen, terwijl jullie dit wel willen.

Denk je in aanmerking te komen voor startbegeleiding, vul dan hier het aanvraagformulier in.

Heb verder nog vragen? Mail dan naar pionieren@protestantsekerk.nl