Pioniersplan

Handleiding voor pioniersteams & kerkenraden

Als hulpmiddel om samen te werken aan jullie missionaire initiatief hebben we een format ontwikkeld met daarin belangrijke aandachtspunten om met elkaar over na te denken. Het is onze ervaring dat dit helpt om alle aspecten van het pionieren te doordenken en te bouwen aan draagvlak. Denk daarbij aan:

  • de inbedding in het lokale kerkmozaïek
  • jullie visie en motivatie als missionaire community
  • een beschrijving van de doelgroep
  • de verbinding met jullie context
  • de samenstelling van jullie pioniersteam en belangrijke taken en verantwoordelijkheden
  • de verbinding met elkaar in het pioniersteam
  • of er sprake is van betaalde functies
  • jullie perspectief op de toekomst
  • de verbinding met God en de kerk als groter geheel
  • de financiën en mogelijke financieringsmodellen

Wil je zelf aan de slag met een zelf te bewerken document?

Kijk hier voor een download van het pioniersplan.