Kerk naar buiten festival

Weet je nog niet precies hoe je missionair wilt zijn, kom dan naar het Kerk naar Buiten festival. Dit zal in het voorjaar van 2024 worden georganiseerd. Tijdens deze speelse, inspirerende dag oriënteer je je op de verschillende mogelijkheden om te participeren in Gods missie. Verschillende opties als Pionieren, Kliederkerk, Diaconale presentieplekken, Duurzaamheid etc. krijgen hier een plek. De datum wordt binnenkort bekend gemaakt en zal waarschijnlijk in april of maart gepland worden.