Samen kerkzijn

Overzicht van het proces rond het uitstroomprofiel samen kerkzijn

Sommige pioniersplekken zijn een waardevolle plek geworden, maar zijn nog niet toe aan de stap om zelfstandig door te gaan. Vaak is er wel iets waardevols gegroeid waarvan alle betrokkenen willen dat het doorgaat.

Er zijn goede activiteiten, een geloofsgemeenschap met mensen met weinig draagkracht of een studentennetwerk. Om door te gaan is de steun van anderen en in het bijzonder de samenwerking met de lokale kerk nog steeds nodig. Er vindt dan weer een lokale inbedding plaats. Pioniersplekken die kiezen voor het uitstroomprofiel ‘samen kerk-zijn’ kunnen het zevende jaar nog deelnemen aan de leergemeenschap pionieren. In dat jaar staat pionierbegeleiding in het teken van voortgang na de pioniersperiode (plan opstellen), samenwerking met de lokale kerk en verbinding aan relevante netwerken. Ook nemen ze tijdens een pioniersdag afscheid van de leergemeenschap. 

Proces

De pionierbegeleider is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor het uitstroomprofiel ‘samen kerk-zijn’. De pionierbegeleider schrijft een uitstroomadvies en de pioniersplek vult het daarvoor passende uitstroom sjabloon in. Beide zijn op te vragen via pionieren@protestantsekerk.nl Hierin wordt het pionieren geëvalueerd en de financiële eindbalans opgemaakt. De secretaris stuurt ter afronding een brief met het uitstroombesluit en sluit het dossier bij de Dienstenorganisatie. Tijdens de pioniersdagen kunnen uitstromende pioniersplekken in het profiel ‘Samen kerk-zijn’ in een apart programmaonderdeel nader advies en begeleiding krijgen.