Alternatieve uitstroommogelijkheden

Stoppen of uitstromen buiten de Protestantse Kerk

Als een pioniersplek niet of anders verder gaat dan binnen de Protestantse Kerk, dan ronden we de pioniersfase samen af. De pionierbegeleider is daarbij het eerste aanspreekpunt samen met de secretaris.

Als de pioniersplek niet uitstroomt in het profiel “Samen kerkzijn” of “Zelfstandig kerkzijn”, kunnen onderstaande scenario’s van toepassing zijn. Voor beide geldt dan dat het pionieren (financieel) wordt afgerond en de samenwerkingsovereenkomst met de Dienstenorganisatie formeel wordt beëindigd.

Uitstromen buiten de Protestantse Kerk

Soms is het beter om als pioniersplek buiten de Protestantse Kerk uit te stromen of met een minder expliciet “PKN-label” verder te gaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van een samenwerking met andere denominaties of als de interculturele context daarom vraagt. Ook daarvoor is er een plaats in het mozaïek van kerkplekken. De pionierbegeleider is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor dit uitstroomprofiel. De pionierbegeleider schrijft een uitstroomadvies en de pioniersplek vult het daarvoor passende uitstroom sjabloon in. Beide zijn op te vragen via pionieren@protestantsekerk.nl Hierin wordt het pionieren geëvalueerd en de financiële eindbalans opgemaakt. De secretaris stuurt ter afronding een brief met het uitstroombesluit en sluit het dossier bij de Dienstenorganisatie. Tijdens de pioniersdagen kunnen uitstromende pioniersplekken in een apart programmaonderdeel nader advies en begeleiding krijgen.

De pioniersplek stopt

Soms speelt er op een pioniersplek zoveel, dat het verstandiger is om het initiatief (tijdelijk) te stoppen. Dat kan zijn als er geen team (meer) is of bij ziekte of vertrek van de pionier. Ook kan de lokale context dermate lastig zijn als er bijvoorbeeld sprake is van kerkfusies of gebouwen verkoop. Ook dat is pionieren. Graag ronden we het initiatief dan wel zorgvuldig af. De pionierbegeleider is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor dit uitstroomprofiel. De pionierbegeleider schrijft een uitstroomadvies en de pioniersplek vult het daarvoor passende uitstroom sjabloon in. Beide zijn op te vragen via pionieren@protestantsekerk.nl Hierin wordt het pionieren geëvalueerd en de financiële eindbalans opgemaakt. De secretaris stuurt ter afronding een brief met het uitstroombesluit en sluit het dossier bij de Dienstenorganisatie. Onze pionierspastor kan daarbij betrokkenen ter zijde staan.

Oriënteer je goed

Het is belangrijk dat je je goed oriënteert en het Landelijk Team daarover tijdig informeert. Ook vragen we jullie pionierbegeleider om een uitstroom advies. Neem voor vragen eerst contact op met je pionierbegeleider of stuur een mail naar pionieren@protestantsekerk.nl voor meer informatie en/of bijbehorende sjablonen.