Doorstroom

Uitstroommogelijkheden op een rijtje

Naar mate het pionieren vordert, is het goed om na te denken over de fase na het pionieren. Rond het vervolgplan na drie jaar pionieren starten we daarmee. Tijdens de tweede fase (jaar 4-6) is het zaak dit steeds scherper te krijgen. De pionierbegeleider is daarvoor in deze fase het eerste aanspreekpunt. Ook zal vanuit het landelijk team middels sjablonen en reactiebesluiten worden gevraagd om dit concreet te maken. Samen met het uitstroomadvies van de pionierbegeleider gaan we dan het uitstroomtraject in.

Binnen het pionieren kennen wij twee hoofd-uitstroommogelijkheden:

  1. Zelfstandig kerkzijn
  2. Samen kerkzijn

De belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de twee uitstroomprofielen zetten we hieronder op een rij:

 
Uitstroomprofiel samen kerkzijn
Uitstroomprofiel zelfstandig kerkzijn
Gericht op:Kerkplekken die in samenwerking met een lokale gemeente blijven voortbestaan. De pioniersactiviteiten krijgen een inbedding in de zendende gemeente, bijvoorbeeld als missionair initiatiefDiverse gemeentevormen (i.w.) die vorm (gaan) geven aan meer zelfstandig kerkzijn binnen het lokale mozaïek van kerkplekken
Ingang:In principe start dit traject uiterlijk in het 6e pioniersjaar, maar  eerder beginnen met uitstromen kan ook.In principe start dit traject uiterlijk in het 6e pioniersjaar, maar  eerder beginnen met uitstromen kan ook.
Termijn:Nog maximaal 1 jaar in de leergemeenschapDoorgaan in de leergemeenschap met nog maximaal 4 jaar begeleiding
Training:Nog meedoen met de pioniersdag(en)Nog meedoen met de pioniersdag(en)
Inhoud:Zie het programma Zie het programma
Kerkenraad:Deelname vanuit zendende kerkenraad is noodzakelijkDeelname vanuit zendende kerkenraad is noodzakelijk
Begeleiding:Met begeleiding door een pionierbegeleiderIdem, plus specialistische begeleiding door de DO
Verslagen:Uitstroom sjabloon en uitstroomadvies begeleider op te vragen via pionieren@protestantsekerk.nl.Hiervoor zijn specifieke uitstroom sjabonen voor zelfstandig kerkzijn beschikbaar op te vragen via pionieren@protestantsekerk.nl 
Subsidie:Geen subsidie meer na jaar 6Wel begeleiding, geen subsidie meer na jaar 6
Vervolg:Na afloop van het traject mogelijk instromen bij een ander netwerk met vergelijkbare kerkplekken

Na afloop van het traject verder in de landelijke leergemeenschap leerkring voor nieuwe gemeenten

Herken je je niet in één van de twee bovenstaande mogelijkheden (of gaat jullie initiatief stoppen), kijk dan op deze pagina: Alternatieve uitstroommogelijkheden.

Soms komt het namelijk voor dat een pioniersplek buiten de Protestantse Kerk uitstroomt of is er sprake van een uitzonderingssituatie.