Samenwerkingspartners

Inmiddels zijn er meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland van start gegaan. Er zijn veel organisaties die dit mogelijk maken en steun bieden aan pioniersteams. Van training tot subsidies.

Bij (de voorbereiding op) het pionieren is er inhoudelijke ondersteuning beschikbaar. Naast begeleiders van de landelijke kerk, bieden de IZB en Op Goed Gerucht deze begeleiding. Er zijn verschillende pioniersplekken in een multiculturele setting. Een aantal van deze pioniersplekken zijn ook betrokken bij Intercultural Church Plants (ICP), Evangelie en Moslims en Stichting Geloofsinburgering.

Naast deze organisaties is er samenwerking met de Protestantse Kerk in Amsterdam, de Protestantse Gemeente te ’s Gravenhage, de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), het Leger des Heils en Youth for Christ. Ook deze denominaties bieden ondersteuning in het pionieren.

Als deze denominaties en organisaties zijn vertegenwoordigd in het landelijk team.

De Maatschappij van Welstand is een vereniging voor ondersteuning van het protestantisme. Ze geven financiële steun aan pioniersplekken. Vraag je startbegeleider hiernaar als je daarover meer wilt weten. Ook is er samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede en de Protestantse Theologische Universiteit.

IZB logo
Logo PTHU (download)Logo CHE (download)