Vitamine G, Hilversum

Evangelisch pionieren

Met VitamineG lukte het pionier-predikant Gerard Kansen om weer swung te krijgen in zijn vergrijsde Diependaalse kerk in Hilversum. Twee keer per maand komen mensen bij elkaar op zondagmiddag. 

Eenvoud en betrokken

Voor een viering, een maaltijd en… voor elkaar. “Het moest echt anders. Wat hoort bij ons, wat hoort bij de wijk?” Een van de dingen die is veranderd is de preek: geen eenrichtingsverkeer maar er is altijd ruimte voor onderling gesprek. Er is bewust gekozen voor eenvoudige diensten, die niet teveel energie kosten om te organiseren. Daarnaast ontmoeten mensen elkaar doordeweeks bij elkaar thuis, om te praten over het geloof en hoe dat handen en voeten te geven. “Ik denk dat de kerk er over een tijdje zo uit gaat zien: kleine gemeenschappen waar mensen op elkaar betrokken zijn, waar de Bijbel open gaat en waar mensen samen bidden. Niet meer dat massale, grootscheepse gedoe, maar betrokkenheid.”

Gerard Kansen: “In de protestantse kerk hechten we aan veelkleurigheid, en ik denk laat al die kleuren dan ook gewoon zien. Dit is dan een evangelicale kleur. Toch zijn wij protestantse genoeg om ook ons verstand te gebruiken, dus niet alleen maar ‘happy clap’.”