Twintigers Woerden

Twintigers in de kroeg

Twintigers Woerden is een initiatief voor en door jongvolwassenen van 18 tot 32 jaar. De jongeren, gelovig of niet, ontmoeten elkaar tijdens een zinzoekersavond, netwerkborrel of een verdiepingsavond over hoe je je geloof in je eigen leven in praktijk brengt.

“Door het optrekken met tieners merk je dat je ze nog wat langer vast kunt houden, maar eigenlijk was het een soort exit-fase. Daarna verlieten ze de kerk, maar het leuke is dat je ze in de kroeg wel weer tegenkomt. Ik wil kerk zijn daar waar de twintigers zijn. Het leggen van relaties met en tussen twintigers is het belangrijkste deel van mijn werk. Ze zijn onderdeel van mijn leven.”

Kerk in de kroeg

De activiteiten van Twintigers Woerden is een vorm van kerkzijn. Wat er in het kerkgebouw plaatsvindt, krijgt ook een plek in de kelder van de kroeg. De jongeren zijn samen op zoek naar God, vieren dat en er vindt verdieping en ontmoeting plaats. Precies hetzelfde als wat we in de kerk doen, volgens pionier Mirjam Oosterhoff-de Bruin.

De deelnemende jongeren zien de kerk als instituut niet meer zitten. Wel waarderen ze de zingevingsactiviteiten voor twintigers waar ze even stil staan bij het leven, bij wat ze doen. Dat is ook kerk-zijn.

www.twintigerswoerden.nl