Taste, Delft

Levens delen met mensen uit de wijk

Taste is een leefgemeenschap in de dichtstbevolkte wijk van Nederland. Wat begon met een droom om in een leefgemeenschap Gods liefde te delen met elkaar en anderen, kreeg concreet vorm toen een pand beschikbaar kwam. Al snel werd de droom groter dan alleen samenleven.

Huisgemaakt gebak

De bewoners van de leefgemeenschap willen hun leven delen met mensen uit de wijk. Nu wordt er elke vrijdag een gezellig koffiecafé georganiseerd in de sfeervolle ‘Haardkamer’. Hier kunnen wijkbewoners genieten van koffie, huisgemaakt gebak en is er ruimte voor ontmoeting van elkaar. Ook de tuin is beschikbaar voor de wijk. Zo bestaat de mogelijkheid om een klein moestuintje te huren, is er een vuurplaats en een klein speeltuintje voor de kinderen. Ook wordt er elke maand een huiskamerconcert gegeven.

Iets met elkaar, mensen en God

De bewoners van de leefgemeenschap bestaan zowel uit singles als uit jonge gezinnen. Er zijn privévertrekken en gezamenlijke ruimtes. Iedere bewoner wordt gevraagd om zich minimaal een dagdeel per week in te zetten voor de buurt en een dagdeel voor de leefgemeenschap.

“We hebben iets met elkaar, we hebben iets met de mensen in de buurt en we hebben iets met God en als dat verdieping vindt… dan ontstaat er toch een soort geloofsgemeenschap

www.tastedelft.nl