Nijkleaster, Jorwert

Een klooster nieuwe stijl in Friesland

In 2012 opende Nijkleaster zijn deuren in Jorwert. Het klooster-nieuwe-stijl is op protestantse leest geschoeid. Het biedt een plek waar mensen op adem kunnen komen en waar God zijn of haar werk kan doen. 

Stilte, bezinning en verbinding

Bij de start van Nijkleaster waren er wel ideeën over hoe het zou moeten, maar door de feedback van deelnemers kwamen eigenlijk drie termen naar boven die belangrijk waren. Dat waren stilte, bezinning en verbinding. Deze waarden richten de bestaande programma’s in.
Waar de kloosters van vroeger letterlijk een dijk opwierpen tegen het water, zo wil Nijkleaster een dijk zijn tegen de bedreigingen van deze tijd: stress, deadlines, targets. Het is een plek van doorgaand gebed, gemeenschap en gastvrijheid. En Nijkleaster wil een oefenplek zijn in onze eigen cultuur, taal en traditie. Initiatiefnemer Hinne Wagenaar: “Van wat ik hier mee maak met mensen, is God hier aanwezig en werkzaam.”


www.nijkleaster.nl