Geloven in Moerwijk

Haagse moestuin als verbindende plek

In de bloeiende buurttuin vertelt pionier Bettelies Westerbeek over de pioniersplek Geloven in Moerwijk in de Haagse wijk Moerwijk. De voormalige vluchtroute voor als de politie achter iemand aanzat, is nu een leuke plek voor de buurt. Na een jaar gebeurt er al heel veel. 

In deze wijk leeft 70% van de bewoners op of onder de armoedegrens. Juist in deze arme omgeving proberen de pioniers van Geloven in Moerwijk kerk te zijn. Ze trekken samen op met mensen in de wijk. Naast de Marcuskerk legden ze samen met bewoners een buurttuin aan waar jong en oud komt om te tuinieren, spelen, verjaardagsfeestjes geven en ‘gewoon’ samen zijn.

Ontdekken opnieuw kerk te zijn

Bettelies Westerbeek: “We zitten als kerk in een belangrijke fase. De kerk zoals we die nu kennen functioneert eigenlijk alleen nog maar voor een beperkte groep, maar heeft niet zo heel veel aanknopingspunten met de wereld om haar heen. Juist het zoeken naar manieren opnieuw kerk te zijn vind ik heel leuk. Ik denk dat de kerk ook zo bedoeld is. Niet als geïsoleerd eiland in de samenleving, maar volop onderdeel van je omgeving en ook dienstbaar aan je omgeving.”

www.geloveninmoerwijk.nl

Also available with English subtitles (youtube)