Christelijk Spiritueel Centrum

Een christelijk spiritueel wellnesscentrum voor lichaam ziel en geest

Het Christelijk Spiritueel Centrum is een plek waar zingeving en ontspanning met elkaar verbonden zijn. Ervaren en voelen zijn belangrijk. Dit kan tijdens stiltewandelingen in de natuur, massages en meditaties.

Tjitske Volkerink is het spirituele centrum begonnen om in de spirituele sector aanwezig te zijn, een plek waar nauwelijks iets te zien is van Jezus Christus en het evangelie. In het begin was de kerkenraad van de Protestantse gemeente wat onwennig en afhoudend, maar steeds meer zag deze in dat dit echt pionieren is. Pionieren is immers opereren op het snijvlak van waar de kerk niet meer is.

Tjitske geeft ook workshops over essentiële oliën. Als mensen haar vragen waarom ze dat doet en wat het met christelijke spiritualiteit te maken heeft, zegt ze: “Waarom zou je deze producten uit de natuur alleen maar vinden in een niet-christelijke spirituele omgeving? Waarom zouden christenen die geloven in de Schepper van hemel en aarde niet bekend staan om het gebruiken en uitdelen van de schepping?


www.christelijkspiritueelcentrum.nl