Buurtvrij, Zeist

Een inloophuis voor de hele wijk

De pioniersplek Buurtvrij is de drijvende kracht achter het wijkinloophuis Kerkebosch in Zeist. Het inloophuis is geliefd in de wijk, waar veel mensen alleen wonen. Samen met wijkpastor Walter Willigenburg zorgen vrijwilligers voor koffieochtenden, hulp met het invullen van formulieren, computerhulp maar ook voor activiteiten over zingeving en geloof. 

Uitnodigen

Toen de plaatselijke overheid zich wilde terugtrekken uit het inloophuis, bood Buurtvrij aan het inloophuis open te houden. Door samenwerking met maatschappelijk werk en vrijwilligers uit de Oosterkerk is het wijkinloophuis inmiddels een plek waar bewoners voldoening en gezelligheid vinden.

Vanaf het begin zijn er gesprekken geweest tussen maatschappelijk werk en wijkpastor Walter Willigenburg over het evangelie. De buurtpastor vertelt dat het erom gaat mensen uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. Dat is niet iemand iets opdringen, maar uitnodigen door wie je bent en wat je doet. Walter Willigenburg: “Het is een uitstekende kans voor de kerk om het Evangelie handen en voeten te geven en in de samenleving te staan.”

Oproep aan de kerk

Het inloophuis is belangrijk voor de wijk Kerkebosch in Zeist. Maatschappelijk werk doet daar nog een schepje bovenop door kerken in heel Nederland op te roepen actief te zijn:  “Het is fantastisch, zeker in deze wijk, maar ook in heel Nederland dat de kerken gaan opstaan om actief te zijn in de wijk, want de hulpvragen worden niet minder.”

www.buurtvrij.nl