Praktijkverhalen

Voorbeelden van pioniersplekken in Nederland

Om meer gevoel te krijgen bij het pionieren, kun je als pioniersteam of kerkenraad kijken naar hoe andere mensen pionieren. Open bijvoorbeeld je overleg door samen een filmpje te kijken en daarna twee aan twee door te praten over een paar vragen.

Je kunt op dit moment een filmpje bekijken van de volgende praktijkverhalen:

Geloven in Moerwijk (2015)

In de bloeiende buurttuin vertelt pionier Bettelies Westerbeek over de pioniersplek Geloven in Moerwijk in de Haagse wijk Moerwijk. De voormalige vluchtroute voor als de politie achter iemand aanzat, is nu een leuke plek voor de buurt. Na een jaar gebeurt er al heel veel. In deze wijk leeft 70% van de bewoners op of onder de armoedegrens. Juist in deze arme omgeving proberen de pioniers van MarcusConnect kerk te zijn. Ze trekken samen op met mensen in de wijk.

Lees meer »

ICF Veenendaal (2013)

Pionier Hans Euser: “In Veenendaal wonen zo’n 10.000 mensen met hun wortels buiten Nederland. Ze vinden weinig aansluiting bij de bestaande kerken in de stad, maar wel bij het International Christian Fellowship Veenendaal.” Het contact ontstaat door mensen op te zoeken waar ze zijn en hen uit te nodigen voor samenkomsten. Het ICF Veenendaal is uitgegroeid tot een christelijke multiculturele gemeenschap.

Lees meer »

Heilig Vuur West, Amsterdam (2013)

In Oud-West Amsterdam is de kerk in de loop der tijd verdwenen. De pioniersplek Heilig Vuur West probeert opnieuw present te zijn in deze wijk waar veel mensen wonen die ‘door het leven gedeukt zijn’. Een kerk die toekomst heeft kan alleen maar een missionaire kerk zijn die gericht is op mensen die er niet bijhoren en echt in hen geïnteresseerd is en niet in alles wat ze te brengen hebben.

Lees meer »

Twintigers Woerden (2013)

Twintigers Woerden is een initiatief voor en door jongvolwassenen van 18 tot 32 jaar. De jongeren, gelovig of niet, ontmoeten elkaar tijdens een zinzoekersavond, netwerkborrel of een verdiepingsavond over hoe je je geloof in je eigen leven in praktijk brengt. De activiteiten van Twintigers Woerden is een vorm van kerkzijn. Wat er in het kerkgebouw plaatsvindt, krijgt ook een plek in de kelder van de kroeg.

Lees meer »

Aanzet voor een gesprek

De filmpjes kunnen een mooie aanleiding zijn voor gesprek in je pioniersteam of de kerkenraad. Je kunt bijvoorbeeld de volgende vragen aan elkaar stellen:

  • Wat raakt je in dit filmpje?
  • Waarom is deze pioniersplek nodig?
  • Op welke manieren past dit initiatief zich aan aan de doelgroep en de omgeving?
  • Zou deze pioniersplek van jou ‘kerk’ mogen heten?
  • Het aanknopen van nieuwe relaties is een uitdaging, hoe zou dat bij ons kunnen?
  • Wat leert dit filmpje ons over pionieren?
hv_packshot_tafelHeilig Vuur - Een pioniersreis voor beginners

Pionier Margrietha Reinders zette haar ervaringen op een rij. Een praktisch en ontroerend boekje dat er geen doekjes om windt: het verhaal van Heilig Vuur West in Amsterdam. Het boek is te bestellen via  de webwinkel van Vindingrijk.

 

“Heilig Vuur is een prachtig, meeslepend boek van een dappere vrouw. Pionieren in Amsterdam, met vallen en opstaan, met liefde en de nodige frustratie, met succes en met nederlagen, maar in dat alles: zegen. Verplichte kost voor iedereen die wil pionieren en pioniert!"

Bijbelverhalen

Het Nieuwe Testament staat vol met praktijkverhalen over kerken die net beginnen. Ter verdieping kun je bijvoorbeeld met elkaar een van de volgende Bijbelgedeelten met elkaar lezen: Lucas 10:1-20, Handelingen 2:43-47, 1 Korintiërs 14:23-26, Efeziërs 3:8-19 of Matteüs 28:16-20.