Praktijkverhalen

Voorbeelden van pioniersplekken in Nederland

Om meer gevoel te krijgen bij het pionieren, kun je als pioniersteam of kerkenraad kijken naar hoe andere mensen pionieren. Open bijvoorbeeld je overleg door samen een filmpje te kijken en daarna twee aan twee door te praten over een paar vragen.

Je kunt op dit moment een filmpje bekijken van de volgende praktijkverhalen:

Vitamine G, Hilversum (2015)

Met VitamineG lukte het pionier-predikant Gerard Kansen om weer swung te krijgen in zijn vergrijsde Diependaalse kerk in Hilversum. Twee keer per maand komen mensen bij elkaar op zondagmiddag. Voor een viering, een maaltijd en… voor elkaar. Daarnaast ontmoeten mensen elkaar doordeweeks bij elkaar thuis, om te praten over het geloof en hoe dat handen en voeten te geven.

Lees meer »

Buurtvrij, Zeist (2015)

De pioniersplek Buurtvrij is de drijvende kracht achter het wijkinloophuis Kerkebosch in Zeist. Het inloophuis is geliefd in de wijk, waar veel mensen alleen wonen. Samen met wijkpastor Walter Willigenburg zorgen vrijwilligers voor koffieochtenden, hulp met het invullen van formulieren, computerhulp maar ook voor activiteiten over zingeving en geloof. 

Lees meer »

Geloven in Moerwijk (2015)

In de bloeiende buurttuin vertelt pionier Bettelies Westerbeek over de pioniersplek Geloven in Moerwijk in de Haagse wijk Moerwijk. De voormalige vluchtroute voor als de politie achter iemand aanzat, is nu een leuke plek voor de buurt. Na een jaar gebeurt er al heel veel. In deze wijk leeft 70% van de bewoners op of onder de armoedegrens. Juist in deze arme omgeving proberen de pioniers van MarcusConnect kerk te zijn. Ze trekken samen op met mensen in de wijk.

Lees meer »

ICF Veenendaal (2013)

Pionier Hans Euser: “In Veenendaal wonen zo’n 10.000 mensen met hun wortels buiten Nederland. Ze vinden weinig aansluiting bij de bestaande kerken in de stad, maar wel bij het International Christian Fellowship Veenendaal.” Het contact ontstaat door mensen op te zoeken waar ze zijn en hen uit te nodigen voor samenkomsten. Het ICF Veenendaal is uitgegroeid tot een christelijke multiculturele gemeenschap.

Lees meer »

Aanzet voor een gesprek

De filmpjes kunnen een mooie aanleiding zijn voor gesprek in je pioniersteam of de kerkenraad. Je kunt bijvoorbeeld de volgende vragen aan elkaar stellen:

  • Wat raakt je in dit filmpje?
  • Waarom is deze pioniersplek nodig?
  • Op welke manieren past dit initiatief zich aan aan de doelgroep en de omgeving?
  • Zou deze pioniersplek van jou ‘kerk’ mogen heten?
  • Het aanknopen van nieuwe relaties is een uitdaging, hoe zou dat bij ons kunnen?
  • Wat leert dit filmpje ons over pionieren?
hv_packshot_tafelHeilig Vuur - Een pioniersreis voor beginners

Pionier Margrietha Reinders zette haar ervaringen op een rij. Een praktisch en ontroerend boekje dat er geen doekjes om windt: het verhaal van Heilig Vuur West in Amsterdam. Het boek is te bestellen via  de webwinkel van Vindingrijk.

 

“Heilig Vuur is een prachtig, meeslepend boek van een dappere vrouw. Pionieren in Amsterdam, met vallen en opstaan, met liefde en de nodige frustratie, met succes en met nederlagen, maar in dat alles: zegen. Verplichte kost voor iedereen die wil pionieren en pioniert!"

Bijbelverhalen

Het Nieuwe Testament staat vol met praktijkverhalen over kerken die net beginnen. Ter verdieping kun je bijvoorbeeld met elkaar een van de volgende Bijbelgedeelten met elkaar lezen: Lucas 10:1-20, Handelingen 2:43-47, 1 Korintiërs 14:23-26, Efeziërs 3:8-19 of Matteüs 28:16-20.