Praktijkverhalen

Voorbeelden van pioniersplekken in Nederland

Om meer gevoel te krijgen bij het pionieren, kun je als pioniersteam of kerkenraad kijken naar hoe andere mensen pionieren. Open bijvoorbeeld je overleg door samen een filmpje te kijken en daarna twee aan twee door te praten over een paar vragen.

Je kunt op dit moment een filmpje bekijken van de volgende praktijkverhalen:

House of Joy, Nieuw-Vennep (2018)

Voor het eerst is er in de Protestantse Kerk een pioniersplek gevormd die voortkomt uit een (voormalige) pioniersplek. Wijkgemeente Crosspoint begint met pioniersplek House of Joy. Taco Koster is dominee van de wijkgemeente Crosspoint. En alhoewel Crosspoint inmiddels een levendige geloofsgemeenschap is, ontdekte hij dat voor mensen met een niet-Nederlandse afkomst de drempel naar Crosspoint te hoog is.

Lees meer »

Het Badhuis, Zwijndrecht (2017)

Sinds maart 2013 is Het Badhuis in Zwijndrecht heropend. Door bezuinigingen vanuit de burgerlijke gemeente was het gebouw gesloten. De kerk wilde iets betekenen voor bewoners in de buurt. Het Badhuis bleek een uitgelezen kans. Er worden buurtmaaltijden, kinderclubs en computercursussen georganiseerd. Rond deze activiteiten ontstaan mooie gesprekken en ontmoetingen.

Lees meer »

Taste, Delft (2017)

Taste is een leefgemeenschap in de dichtstbevolkte wijk van Nederland. Wat begon met een droom om in een leefgemeenschap Gods liefde te delen met elkaar en anderen, kreeg concreet vorm toen een pand beschikbaar kwam. Al snel werd de droom groter dan alleen samenleven. De bewoners van de leefgemeenschap willen hun leven delen met mensen uit de wijk.

Lees meer »

Kloosterwelle, Noordwelle (2017)

Monastiek pionieren in Noordwelle: een retraitedag met het pioniersteam en bezoekers uit de omgeving. Een dag vol stilte, bezinning, gesprek, ontmoeting en vieringen. De pioniersplek Kloosterwelle richt zich op zinzoekers uit Noordwelle en omgeving. Elementen uit de kloostertraditie krijgen hier een plek.

Lees meer »

Aanzet voor een gesprek

De filmpjes kunnen een mooie aanleiding zijn voor gesprek in je pioniersteam of de kerkenraad. Je kunt bijvoorbeeld de volgende vragen aan elkaar stellen:

  • Wat raakt je in dit filmpje?
  • Waarom is deze pioniersplek nodig?
  • Op welke manieren past dit initiatief zich aan aan de doelgroep en de omgeving?
  • Zou deze pioniersplek van jou ‘kerk’ mogen heten?
  • Het aanknopen van nieuwe relaties is een uitdaging, hoe zou dat bij ons kunnen?
  • Wat leert dit filmpje ons over pionieren?
hv_packshot_tafelHeilig Vuur - Een pioniersreis voor beginners

Pionier Margrietha Reinders zette haar ervaringen op een rij. Een praktisch en ontroerend boekje dat er geen doekjes om windt: het verhaal van Heilig Vuur West in Amsterdam. Het boek is te bestellen via  de webwinkel van Vindingrijk.

 

“Heilig Vuur is een prachtig, meeslepend boek van een dappere vrouw. Pionieren in Amsterdam, met vallen en opstaan, met liefde en de nodige frustratie, met succes en met nederlagen, maar in dat alles: zegen. Verplichte kost voor iedereen die wil pionieren en pioniert!"

Bijbelverhalen

Het Nieuwe Testament staat vol met praktijkverhalen over kerken die net beginnen. Ter verdieping kun je bijvoorbeeld met elkaar een van de volgende Bijbelgedeelten met elkaar lezen: Lucas 10:1-20, Handelingen 2:43-47, 1 Korintiërs 14:23-26, Efeziërs 3:8-19 of Matteüs 28:16-20.