Op hoop van zegen

Rapportage over de tussenstand na acht jaar pionieren

Download 'Op hoop van zegen' over pionierenEind 2016 waren er 91 pioniersplekken van start gegaan of in voorbereiding. Plekken waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van kerkzijn. Er zijn ruim tienduizend mensen betrokken, waarvan de helft niet betrokken was bij een kerk.

Na acht jaar pionieren is de stand van zaken opgemaakt. In het rapport ‘Op hoop van zegen’ worden de ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen gepresenteerd. Ook praktijkverhalen en een overzicht van pioniersplekken zijn opgenomen. Martijn Vellekoop, coördinator pionieren:

“Deze pioniersbeweging zal de ontkerkelijking voorlopig niet keren, maar pionieren is nu wel meer dan ‘een leuke hobby voor erbij’. We verwachten dat binnenkort 10% van de geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse Kerk een pioniersplek is. Het is bijzonder hoe pionieren de afgelopen jaren is omarmd. Tegelijk hebben we nog veel te leren, is het een kwestie van experimenteren, vallen en weer opstaan. Dat is de moeite waard, want we zien nu al dat meer mensen het christelijk geloof een plek geven in hun leven.”

Activiteiten

Uit onderzoek blijkt dat 68% van de pioniersplekken vieringen houdt. Ook hebben veel plekken regelmatig maaltijden (67%). Bijna de helft van de pioniersplekken (48%) heeft hulpverlenende activiteiten, iets minder dan de helft (45%) heeft kunstzinnige activiteiten. Ongeveer een derde van de plekken (33%) is georganiseerd rond monastieke activiteiten.

TypeActiviteiten

Betrokkenen

Bij een pioniersplek zijn gemiddeld 44 mensen vaker dan maandelijks actief. Daarnaast zijn er gemiddeld 112 mensen incidenteel betrokken. Ongeveer de helft hiervan was recent niet actief betrokken bij een kerk. Bij ruim de helft van de pioniersplekken zijn vooral mensen tussen de 20 en 40 jaar betrokken.

Kaart pioniersplekken in Nederland januari 2017

Verdiepende informatie

Bij het rapport ‘Op hoop van zegen’ zijn zeven verdiepende artikelen verschenen rond de uitdagingen en geleerde lessen. U kunt deze hier downloaden:

De uitgebreide onderzoeksresultaten en nadere analyses zijn ook beschikbaar:

Ook is er een Engelse en Duitse vertaling (PDF) van ‘Op hoop van zegen’:

Het rapport Mozaïek van kerkplekken is een inhoudelijk vervolg op de constateringen uit de evaluatie: