Verkenning van opties voor zelfstandig kerk-zijn

Over de essenties van zelfstandig kerkzijn en de rol van de zendende kerk

Een eerste verkenning rond zelfstandig kerkzijn, geschikt voor pioniersteams die op termijn een zelfstandige vorm van kerkzijn overwegen. We bespreken vragen als… Wat zijn de essenties voor zelfstandig kerkzijn? Welke opties zijn er voor zelfstandig kerkzijn? Wat is in onze situatie de meest passende vorm? Wat komt er allemaal bij kijken? Kun je ook zelfstandig kerkzijn zonder helemaal los te raken van de zendende gemeente? Hoe betrek je de zendende gemeente bij het verzelfstandigen? Wat als wij een interkerkelijke pioniersplek zijn? Natuurlijk kunnen deelnemers ook nog andere vragen inbrengen.

workshopgever: Peter den Hoedt – specialist nieuwe (kern)gemeenten en lid landelijk team pionieren

datum en tijd: maandag 16 november om 10 uur

duur: 1 uur

maximaal aantal deelnemers: 15

platform: Google Meet

aanmelding: Meld je aan tot maximaal drie dagen voor aanvang van de workshop. Dit kan door je naam en de workshoptitel(s) te sturen naar pionieren@protestantsekerk.nl.