Open Like Never Before!

Over missionaire trends en hoe je daar zelf op ik kan spelen

Coca Cola rolt momenteel een wereldwijde campagne uit: Open Like Never Before. Niet alleen met deze mooie zin, maar ook in de vorm van fraai gemaakte commercials en een slimme marketingstrategie waarin álle actuele trends samenkomen. In ieder geval de drie die ik in mijn missionaire trendrede 2020 beschrijf: nieuwe vormen van collectiviteit, personalisering en de zoektocht naar het hogere doel. Aan de hand van de Coca Cola commercial en campagne bespreken we deze trends en zoeken we naar hoe jij in jouw pionierscontext op deze trends kunt inspelen.

workshopgever: Tim Vreugdenhil – stadspredikant Amsterdam, stand-up-theoloog en initiatiefnemer Citykerk (voormalig pioniersplek)

datum en tijd: dinsdag 24 november om 13:30 uur

duur: 1 uur

maximaal aantal deelnemers: 20

platform: Zoom

aanmelding: Meld je aan tot maximaal drie dagen voor aanvang van de workshop. Dit kan door je naam en de workshoptitel(s) te sturen naar pionieren@protestantsekerk.nl.