De zendende kerk, een zegen of niet…?!

Over 5 sleutels voor succesvolle samenwerking

Succesvol pionieren heeft veel te maken met succesvol samenwerken. Met en binnen je team, met de zendende kerk(en) en met partners. Maar ook met jezelf en God. 5 factoren blijken hierin telkens weer belangrijk: ambitie, belangen, relaties, organisatie en proces. In deze workshop krijg je praktische handreikingen hoe je systematisch hieraan kan werken en leer je ook beter samenwerkingsprocessen begrijpen. Waarop het dus mis kan gaan, maar vooral hoe je hiermee zegenrijk kunt samenwerken.

workshopgever: Symon Jagersma – secretaris pionieren en afgestudeerd op ‘samenwerking in het moza├»ek van kerkplekken’

datum en tijd: woensdag 18 november om 13:30 uur

duur: 1 uur

maximaal aantal deelnemers: 12

voorbereiding: Ter voorbereiding lees je het artikel ‘Vijf sleutels voor succesvolle samenwerking‘ (PDF). Ook kan je eigen casu├»stiek indienen door een e-mail te sturen naar Symon Jagersma. (30 minuten).

platform: Google Meet

aanmelding: Meld je aan tot maximaal drie dagen voor aanvang van de workshop. Dit kan door je naam en de workshoptitel(s) te sturen naar pionieren@protestantsekerk.nl.