Ondernemend kerk-zijn

Verkennend onderzoek naar missionaire mogelijkheden op de markt

Ondernemend kerk-zijn is een nieuw thema in Nederland, hoewel het oude, Bijbelse papieren heeft. Ondanks dat is er in Nederland weinig ervaring op het snijvlak van kerk en onderneming. Onderzoekers, Hans Euser en Maarten Atsma, hebben tientallen mensen gesproken over dit onderwerp. Daarbij stond de vraag over missionaire mogelijkheden op het vlak van ondernemerschap en kerk-zijn centraal. De bevindingen zijn in dit rapport (PDF) terug te vinden.


Markthal Rotterdam
Enkele conclusies

  1. Ondernemend kerk-zijn is een vernieuwende vorm van christelijke gemeenschap voor niet-kerkelijk betrokken mensen rondom een bedrijf.
  2. Er is weinig ervaring met ondernemend kerk-zijn. Hier ligt wel missionaire potentie.
  3. Ondernemend kerk-zijn zou moeten worden ontwikkeld omdat hiermee een sterk theologisch statement wordt gemaakt: Jezus is Heer van het héle leven. Bovendien liggen er enorm veel missionaire mogelijkheden in het contact met nieuwe groepen in de samenleving. Tenslotte kan de kerk hiermee financieel duurzamer worden.
  4. Er zijn reële spanningen in ondernemende vormen van kerk-zijn en daar moet aandacht voor zijn. Uit ervaring blijkt dat het mogelijk is om hier goed mee om te gaan. 
  5. Binnen de bestaande pioniersplekken is wel animo voor het toepassen van principes uit het bedrijfsleven, maar een visie op ondernemend kerk-zijn ontbreekt.
  6. Het is beter klein te beginnen met ondernemend kerk-zijn in Nederland en dat door te laten ontwikkelen tot een vorm van kerk-zijn die grote invloed heeft.

Klik hier om het hele rapport ‘Ondernemend kerk-zijn’ (PDF) te lezen. Dit is een verkennend onderzoek, relevant voor de Protestantse Kerk, maar ook voor andere organisaties.