Netwerkronde

Pionierstraining zaterdagmorgen 2 februari 2019 

Uit de evaluatie van de afgelopen pionierstrainingen en gesprekken met pioniers blijkt er behoefte te zijn aan uitwisseling met soortgelijke pioniersplekken. Het is soms lastig in de grote groep pioniers te vinden die met vergelijkbare ervaringen en vragen rondlopen. Daarom brengen we op zaterdagmorgen deze pioniers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Je kunt hierbij denken aan overeenkomstige doelgroepen, context, spiritualiteit, aanpak of geografische ligging.

Tijdens deze netwerkbijeenkomst is er gelegenheid voor kennismaken en ontmoeting, ervaringen delen en/of het bespreken van een casus (intervisie). Samen met de gespreksleider bepalen jullie het programma.

Keuze bepalen op vrijdag

Een aantal pioniersteams ontmoet elkaar dus rondom een niche.

 • We vragen je om op vrijdag je voorkeur voor een niche te bepalen (dit kan als team, maar ook individueel). Tijdens de trainingen hangen er flaps met inschrijflijsten voor de niches.
 • Als je je herkent in verschillende niches, maak je een keuze.
 • Mocht er volgens jou een specifieke niche ontbreken, kun je dat aanvullen (nummer 8). Je kunt een voorstel doen door een email naar Maarten Atsma te sturen.
Niches

Je kunt als team kiezen uit de volgende niches:

  1. Intercultureel pionieren (m.m.v. Hans Euser) 
   Op veel pioniersplekken zijn mensen uit verschillende culturen betrokken. Dit is mooi en brengt ook specifieke vragen en uitdagingen met zich mee.
  2. Ruimzinnig pionieren (m.m.v. Berthe van Soest en Janneke Nijboer)
   Pionieren en ruimzinnig geloven. We delen ervaringen uit het veld, en geven vorm en inhoud aan een ruimzinnige missiologie.
  3. Vieren en pionieren (eredienst [eerst]) (m.m.v. Jaap van der Giessen)
   Op veel pioniersplekken neemt de eredienst een belangrijke plaats in. Het vernieuwende karakter van de plek, roept nieuwe vragen op rondom liturgie, samenkomst en viering.
  4. Pionieren in  ‘kwetsbare wijken’ (m.m.v. Nico van Splunter)
   Veel pioniers pionieren met een concrete, praktische insteek. Vaak in een stedelijke omgeving waar diaconale presentie belangrijk is (missionair/ diaconale presentie).
  5. Pionieren op het dorp (m.m.v. Christiaan Cevaal) 
   Pionieren in kleine gemeenschappen op het platteland.
  6. Pionieren en jonge gezinnen (m.m.v. Jonna van den Berge)
   Pionieren met jonge gezinnen kent een eigen dynamiek. Mensen zijn druk door het harde werken, terwijl het gezin, opvoeding en activiteiten rondom geloof ook van belang zijn.
  7. Monastiek pionieren (m.m.v. Egbert van der Stouw)
   Pionieren op de wijze van het klooster, met getijden, (stilte)wandelingen en retraites.
  8. Open voor suggesties