Sterke samenwerking

Draagvlak vergroten en elkaar versterken! 

Op veel manieren kan er worden samengewerkt. Binnen teams, tussen teams en tussen organisaties. Interessant is om te snappen wat samenwerkingen vruchtbaar maakt en hierop voor je eigen context te reflecteren. En ook te (h)erkennen wanneer samenwerking niet de beste oplossing hoeft te zijn. Binnen dit kernthema integreren we de pioniereisreis (als proces) met de reisondersteunende thema’s (haalbare missie, gezonde teamcultuur en gedeeld leiderschap).

Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Samenwerken vergt de moed om een deel van de eigen autonomie op te geven in het vertrouwen dat dit voor jezelf juist meer waarde oplevert. De uitdaging is te ontdekken waar dit “geloof” sterk genoeg is en met elkaar scherp te krijgen waarop samenwerken vruchtbaar kan zijn. Hiervoor reiken we 5 condities aan waarvan wetenschappelijk heeft aangetoond dat ze een belangrijke rol spelen en vertalen we deze naar de context van de kerk en missionaire gemeenschapsvorming.

Vijf sleutels voor sterke samenwerking

Of de neuzen dezelfde kant op staan merk je over het algemeen al snel. Spreekt men verbindende taal, merk je iets van wederzijdse afhankelijkheid, proef je een gedeelde ambitie, weten we ons verbonden in wat God lokaal van ons vraagt? In het hart van een sterke samenwerking staat een:
1. Gedeelde missie

Speelt er van alles onder de oppervlakte of wordt er transparant gecommuniceerd? Zijn de betrokkenen zich bewust van de eigen persoonlijke ervaringen en motieven? Hebben we met elkaar zicht op het grotere collectieve plaatje (van de kerk, het lokale kerkmozaïek of ontwikkelingen in een wijk of stad)? Waarin raakt dit elkaar en kan dat verbindend werken? Dat vraagt om helderheid van
2. Belangen

Vertrouwen en geloof in elkaar zijn cruciaal. Is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten? Op welke wijze worden er ervaringen met elkaar gedeeld? Voeren we regelmatig met elkaar het “geloofsgesprek”? Hoe betrokken zijn we op elkaar? Kortom: hoe goed kennen we elkaar? Dit bepaald de kwaliteit van onze
3. Relatie

Wie doet wat? Wat zijn de verschillende taken en verantwoordelijkheden? Hoe willen we samenwerken? Welke afspraken – ook financieel – hebben we daarover met elkaar gemaakt? Is dit helder uitgesproken? Dat vraagt om helderheid van de samenwerkings-
4. Organisatie

Hoe geven we met elkaar vorm aan een betekenisgevend proces? Zijn de wederzijdse verwachtingen in de tijd helder? Doorgrond bijvoorbeeld iedereen waar we zitten in de pioniersreis? Waarover moeten we wanneer nog helderheid krijgen met elkaar? Wanneer gaan we welke activiteiten ondernemen? Het is belangrijk waar we staan in het
5. Proces

Meer lezen & ontdekken?

Binnenkort komt de leermodule bij dit kernthema online. Ook staat dit kernthema centraal bij de eerste netwerkdag van 2024. Als achtergrondinformatie bevelen we aan de volgende pagina’s te lezen:
https://protestantsekerk.nl/thema/mozaiek-van-kerkplekken/
https://protestantsekerk.nl/thema/lichter-kerk-zijn/
https://protestantsekerk.nl/thema/toekomstgericht-gemeente-zijn/