Gezonde teamcultuur

Deze pagina wordt nog aangepast!

Over prettig en doelgericht samenwerken in je team

Waarom ben je gaan pionieren? Je bent ooit begonnen met een droom, een roeping. Er is ook een pioniersteam ontstaan. Dat brengt verrijking én uitdagingen met zich mee. Wat drijft jou persoonlijk daarbij? Hoe zorg je dat je als team vanuit een gezamenlijke missie werkt? Wat zijn eigenlijk de bouwstenen voor een goed functionerend team?

Met de missie bedoelen we: het werk waar God ons voor geroepen heeft. Het woord ‘missionair’ is hiervan afgeleid. Net zoals een handelsdelegatie of een leger erop uit gestuurd wordt met een bepaald doel, zo heeft God ons ook een opdracht gegeven.

De missie van een pioniersplek komt voort uit Gods doel met deze wereld. We willen onderdeel zijn van de missio Dei, van de zendingsbeweging die God zelf inzet en gaande houdt. We laten ons meenemen in de beweging van God naar de mens en naar de wereld.

Waarom is een heldere missie belangrijk?

Waarom is het belangrijk je missie helder te hebben? Voor jou persoonlijk is dat belangrijk, omdat die raakt aan je diepste drijfveren en motieven. Het is belangrijk die drijfveren goed in beeld te hebben, want dan kun je volhouden als je tegenslag of kritiek krijgt. Ook voor jullie team is een heldere missie belangrijk. Daar zijn zeker drie redenen voor:

  • Een missie helpt jullie om doelgericht te werken, een goede missie geeft duidelijkheid over wat je samen wilt bereiken. Daardoor kun je keuzes maken.
  • Een heldere missie helpt jullie ook om eensgezind te zijn, zo’n missie voorkomt verwarring, onduidelijkheid en onnodig veel discussie.
  • Tot slot geeft de missie jullie een basis om samen te evalueren wat je doet. Je kunt bijvoorbeeld bij activiteiten beter afwegen of ze echt bijdragen aan je doelstelling.
Je missie in beeld krijgen

Als je jouw missie in beeld wilt krijgen, probeer dan de volgende vragen te beantwoorden. Wat brengt jou in beweging? Waartoe weet jij je geroepen? Wat wil je graag bereiken?

Download basisartikelOok als team kunnen vragen je verder helpen om je missie scherp te krijgen. Wat zien jullie als je gezamenlijke opdracht? En waar zullen jullie over 3 tot 5 jaar het meest trots op zijn?

Bespreek in je team ook of er voldoende overlap is tussen jouw persoonlijke missie en de missie van het pioniersteam. Is er voldoende basis om samen te werken? Als in je pioniersteam verschillende ideeën bestaan over jullie missie, dan is het raadzaam om hierover verder in gesprek te gaan. Jullie pionierbegeleider kan hierbij helpen.

Een pionier werkte in haar team samen met mensen die eerder afscheid van de kerk hadden genomen. De pionier was op zoek naar een nieuwe manieren van kerkzijn, terwijl andere teamleden vooral afstand wilden houden tot de kerk. Dat leidde ertoe dat bij de website stevige discussie ontstond over de vraag of God wel genoemd mocht worden. Ook voor b.v. een kennismakingscursus rond de Bijbel konden sommige teamleden zich niet inzetten. Alles rond geloof kwam op het bordje van de pionier.

Teamcultuur als basis voor je missie

Zonder een gezonde teamcultuur, zonder goede samenwerking, is het bijna onmogelijk om jullie missie te realiseren. Met ‘teamcultuur’ bedoelen we hoe jullie binnen het team met elkaar omgaan.

Om je een handvat te bieden, geven we je vijf bouwstenen voor een goede teamcultuur. De tegenhanger van deze bouwstenen zijn vijf zaken die teamwork frustreren. Een toelichting op deze bouwstenen vind je in het uitgebreidere artikel over dit kernthema (belangrijk om te lezen voordat je naar de pioniersdag komt).

Bouwstenen teamcultuur

Verdieping

Missionair gemeente zijn betekent dat je ingeschakeld bent als gemeente in de missie van God. Maar wat betekent dat? Aan de hand van de ‘five marks of mission’ helpt Stefan Paas je na te denken over een geheel van Gods missie en wat dat betekent voor je team en gemeenschappen onderling.

Wil je meer weten over missie en teamcultuur? Dat kan. Je kunt bijvoorbeeld hiernaar kijken: