Reisondersteunende thema’s

Belangrijke pioniersreis-ondersteunende onderwerpen

Binnen de leergemeenschap staan twaalf kernthema’s centraal, waarvan 6 pioniersreis-ondersteunende thema’s zijn. Deze thema’s komen ook terug op de pioniersdagen.

Reisondersteunende thema’s

Missie focus:

1. Haalbare missie

2. Contextgevoelige communicatie

Een stabiel team:

3. Gezonde teamcultuur

4. Gedeeld Leiderschap

Solide draagvlak:

5. Sterke samenwerking

6. Financiële duurzaamheid

 

Pioniersreis en pioniersreis ondersteunende thema's
Pioniersreis en pioniersreis ondersteunende thema’s