Community opbouwen

Ruimte creëren voor de groei van onderlinge relaties

Het ontwikkelen van een netwerk is de derde stap in de pioniersreis. Er groeien relaties, er ontstaat iets van een gemeenschap. Is dat dan hetzelfde als een geloofsgemeenschap? Vereist het lidmaatschap? En hoe kun je bouwen aan een netwerk? Daarover gaat dit artikel.

Pioniersreis netwerk ontwikkelen

Groei van relaties

Idealiter begint een pioniersplek met een pioniersteam. Dat team functioneert als een mini-gemeenschap: de teamleden spreken elkaar regelmatig  en zijn elkaar tot steun. Als het pioniersteam verder op reis gaat, bijvoorbeeld met liefhebben en dienen, ontstaan er ook relaties met andere mensen. Als er vervolgens tussen deze nieuwe mensen ook onderlinge relaties groeien, dan kun je spreken van een netwerk. Versimpeld weergegeven gaat het om het volgende proces:

Ontwikkeling netwerk

Als een pionier na zijn vakantie zijn tent opzet op het veldje voor zijn huis, omdat hij nat moest inpakken op de camping, zetten ook andere buurtbewoners hun tent op het veldje.  Er wordt samen spontaan besloten om te gaan barbecueën. Dit bevalt zo goed dat wordt besloten om dit het volgende jaar opnieuw te doen. Kinderen uit de buurt gaan een nachtje kamperen op het speelveldje. Ouders worden betrokken door pannenkoeken te bakken. Er woont een juf naast het speelveldje die de kinderen uit haar klas ook uitnodigt. Met de wijkagent wordt afgesproken dat hij een oogje in het zeil houdt. Zo groeit het netwerk en de relatie met buurtbewoners verdiept zich. Hier vloeit uit voort dat sommige kinderen ook de kinderclub gaan bezoeken.

 Het kost tijd

Het ontwikkelen van een netwerk van relaties kost tijd, dat komt doordat ‘vertrouwen’ het sleutelwoord is. Dat ontwikkelt zich vaak niet snel. Wees daarom niet verbaasd als het twee jaar kost voordat er iets van een netwerk zichtbaar wordt. Gun jezelf die tijd!

Op de lange duur is het ontstaan van een netwerk essentieel voor een pioniersplek, want vanuit zo’n netwerk kan een besef van gezamenlijk eigenaarschap groeien: mensen voelen zich samen verantwoordelijk voor de pioniersplek en gaan meehelpen. Dat versterkt de duurzaamheid en het vergroot de kans dat het pionieren ook na de eerste jaren door kan gaan.

Wat bedoelen we?

Regelmatig ontstaat de vraag wat we in het kader van pionieren precies bedoelen met een netwerk. We noemen drie concrete dingen die wat ons betreft kenmerkend zijn :

  1. Meerdere persoonlijke relaties
  2. Regelmatig betrokken bij activiteiten
  3. Verbonden via een herkenbare identiteit (b.v. een naam)

Meer hierover lees je in het uitgebreidere basisartikel (PDF) over het ontwikkelen van een netwerk. Dat artikel is belangrijk om voor de pionierstraining door te nemen.

Hoe ontstaat een netwerk?Download basisartikel

Voor de ontwikkeling van een netwerk vormt het pioniersteam het startpunt. Als er binnen het pioniersteam géén warme banden zijn, dan is de kans klein dat andere mensen bij activiteiten warmte en openheid ervaren. Als het binnen jouw team lukt om onderling de liefde te laten groeien, dan is er een grote kans dat andere mensen dat proeven en willen aanhaken.

Je kunt allerlei activiteiten organiseren om het ontstaan van een netwerk te stimuleren. Van een gezamenlijke wandeling met ouderen tot een koffieochtend met jonge moeders. Van samen voetballen met tieners tot het samen realiseren van een musical. Laat je creativiteit de vrije loop!

Verdieping

Verschillende pioniersplekken pionieren onder nieuwe spirituelen. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat kenmerkt deze spiritualiteit? Mechteld Jansen gaat op deze vragen in en houdt een pleidooi om eerst goed te polsen, voordat je het christelijk geloof ter sprake brengt. Ook spreekt ze over het belang van je houding en hoe te communiceren over christelijk geloven in een wereld van nieuwe spiritualiteit.

Wil je meer weten over een netwerk ontwikkelen? Dat kan. Je kunt bijvoorbeeld hiernaar kijken: