Vijf manieren om te bidden

Om te gebruiken in je pioniersteam

Bidden kan op verschillende manieren vorm krijgen. We zetten er een paar voor je op een rij. Tegelijk zijn er nog veel meer vormen op het internet te vinden. We helpen je op weg.

1. Bidden met een lied

Luister of zing met elkaar een lied dat een gebed is. Je kunt denken aan de liederen van TaizéSchrijvers voor gerechtigheid, Psalmen voor Nu of Iona (van Iona zijn liederen minder makkelijk te vinden). Je kunt na het zingen of luisteren een moment stil zijn en daarna delen wat je heeft geraakt.

2. Gebedswandeling

Gebedswandelingen hebben oude papieren. Wandel alleen of in tweetallen door de buurt waar jouw pioniersplek zich bevindt. Bid al lopende voor wat je ziet, voor mensen die je ontmoet, voor dingen die je opvallen. Ga tijdens je wandeling het contact met buurtbewoners niet uit de weg. Zo breng je luisteren naar God en luisteren naar je context bij elkaar. Je zult merken dat nieuwe dingen je gaan opvallen.

3. Conversatiegebed

Een conversatiegebed is een vorm van samen bidden, waarbij je kort bidt, goed naar elkaar luistert en één gebedspunt per keer benoemt. Eén persoon begint met het gebed, om de beurt zeg je in één of een paar zinnen wat je wilt zeggen. De anderen luisteren goed naar wat er gebeden wordt en kunnen daarop aansluiten. Ook weer met één of een paar zinnen. Per keer wordt er voor één gebedspunt gebeden. Er kunnen na elkaar verschillende gebedspunten aan de orde komen. Het is handig als iemand hierbij de leiding heeft. Tijdens het gebed kan iedereen vaker dan één keer bidden.

Eventueel kun je voorafgaand aan het conversatiegebed stil zijn, een kaarsje aansteken en dan delen wat in de stilte bij je boven is gekomen. Op die manier verzamel je de gebedspunten voor het conversatiegebed.

4. Aan de hand van een bestaand gebed

Print een bestaand gebed uit. Denk bijvoorbeeld aan het Onze Vader of het gebed van Franciscus van Assissi gebruiken. Laat iedereen in stilte bij het gebed zelf dingen opschrijven: Wat spreekt aan? Wat irriteert? Welke emotie roept het op? Wat zou je willen wijzigen en waarin dan? Na afloop bid je het gebed met elkaar.

5. Schilder je beeld van God

Koop verf, schildersdoeken en kwasten. Je kutn ook met klei werken. Verbeeld individueel of gezamenlijk wie God voor jou is. Ga tijdens het maken met elkaar hierover in gesprek. Wat betekent jouw Godsbeeld voor jullie pioniersplek?

Twee suggesties tot slot

Tot slot geven we je graag nog twee suggesties mee rond het bidden als pioniersteam.

  • Houd een gezamenlijk gebedenboek bij of maak een aparte WhatsApp-groep voor gebed. Je kunt dan – ook als je elkaar niet ziet – met elkaar bidden of gebedsintenties delen.
  • Ben je op zoek naar nog meer vormen? Zoek eens op ‘creatieve gebedsvormen’ via Google.

>> Terug naar de pagina over luisteren.