Tips om te luisteren

Luisteren op 36 verschillende manieren

Viervoudig luisterenWe geven je 36 praktische tips om te luisteren. Om te beginnen kun je uit elk rijtje wat eerste opties kiezen die je in de praktijk kunt brengen.

Naar God

Praktische tips om te luisteren naar God:

 • Bespreek (pionierende) Bijbelverhalen en kijk welke lessen je kunt trekken. Denk bijvoorbeeld aan Lucas 10:1-20, Handelingen 2:43-47, 1 Korintiërs 14:23-26, Efeziërs 3:8-19 of Matteüs 28:16-20.
 • Wees stil en ontvankelijk voor Gods stem voordat je samen in gesprek gaat
 • Doe (gezamenlijk) een ‘Lectio Divina’, lees en overdenk zo Bijbelteksten
 • Bid alleen en samen, neem hier eens wat tijd voor en vrees de stilte niet
 • Wees attent op dromen die je krijgt
 • Lees samen een relevant christelijk boek en bespreek dat gezamenlijk
 • Bespreek met elkaar hoe je eerder wel eens iets van God hebt ervaren
 • Wees opmerkzaam op ‘knipogen’, op bijzondere dingen in het dagelijks leven
 • Houd een dagboekje bij met waarvoor je bidt en wat je daarna opmerkt
Naar de context

Praktische tips om te luisteren naar de context:

 • Ga in gesprek met sleutelpersonen (leraar, winkelier, arts, politie, welzijn, etc.) in de buurt
 • Onderzoek hoe mensen leven: wat ze doen in hun vrije tijd, wat ze missen in de buurt, ontmoetingsplekken, wat ze belangrijk vinden, problemen, hoe ze kijken naar kerk en geloof
 • Wandel door de buurt, kijk goed wat je ziet om je heen en bid voor wat je ziet
 • Maak een enquête en gebruik deze als een aanleiding voor goede gesprekken
 • Verzamel een tijd relevante krantenberichten
 • Zoek statistieken op van je plek: wat is de leeftijdsverdeling, etnische achtergrond, inkomen, etc.
 • Duik in de geschiedenis van je buurt en hoe dat doorwerkt in het heden
 • Spreek mensen uit de doelgroep over je ideeën en vraag feedback en tips
 • Word lid van een vereniging of sportschool en leer nieuwe mensen kennen
 • Houd een informatieavond in de buurt
Naar elkaar in het pioniersteam

Praktische tips om te luisteren naar de elkaar:

 • Ga n.a.v. de pioniersfilmpjes in gesprek over wat je aanspreekt en wat irriteert
 • Deel je ‘geloofsbiografie’ met elkaar en bespreek hoe die doorwerkt in het nu
 • Deel met elkaar wat pionieren je mag kosten als je eraan gaat beginnen
 • Doe op internet een test (bijv. Belbin of DISC) en bespreek de resultaten
 • Eet regelmatig samen en leer elkaar ontspannen kennen in allerlei facetten
 • Ga als team naar een ‘Escape Room’ en bespreek na hoe jullie samenwerkten
 • Schrijf op en deel wat je droom is en wat je echt motiveert om te pionieren
 • Benoem je sterke en zwakke punten en bespreek hoe je daarmee om wilt gaan
 • Oefen ideeën voor het pionieren met elkaar in het klein en evalueer dat
Naar de kerk als groter geheel

Praktische tips om te luisteren naar de kerk:

 • Houd een gemeenteavond en vraag om feedback op het pioniersplan
 • Bezoek andere pioniersplekken met je pioniersteam en/of de kerkenraad
 • Spreek predikanten, pastores en voorgangers van kerken in de buurt
 • Ga in gesprek met kerkleden die kennis hebben die je wellicht kunt gebruiken
 • Betrek de begeleider vanuit de landelijke Protestantse Kerk geregeld
 • Spreek met alle relevante verantwoordelijken in de kerk over je pioniersplan
 • Houd de predikant op de hoogte en luister naar zijn of haar inbreng
 • Ga in gesprek met kerkleden die veel zorgen hebben en vraag goed door
 • Schrijf regelmatig over de voortgang in het kerkblad en vraag om feedback

>> Terug naar het artikel over luisteren.