Luisteren als basishouding

Met 36 praktische suggesties om als team mee aan de slag te gaan

Pionieren kan niet zonder te luisteren, het is een basishouding. De pioniersreis begint er niet alleen mee, het is tijdens de hele pioniersreis van belang. Daarom beginnen pioniersteams met een luisterdag. Het gaat dan over viervoudig luisteren: naar God, naar je context, naar elkaar, en naar de kerk als groter geheel.

Luisteren is in de Bijbel meer dan ‘horen wat er gezegd wordt’. Luisteren is ook reageren op wat je hoort: gehoor geven, antwoorden, ook al is dat niet altijd makkelijk.

Pioniersreis luisteren

Doeners

Veel pioniers zijn doeners die graag snel aan de slag willen: mensen samenbrengen, een gebouw regelen, nieuwe activiteiten opzetten, handen uit de mouwen en gáán! Luisteren kan dan voelen als een sta-in-de-weg voor het doen. Als jij ook graag aan de slag wilt, neem dan toch een periode om te luisteren. En ontdek dat luisteren méér is dan stil zitten en je mond houden. Op het moment dat je actief gaat luisteren, gaat ook het pionieren van start.

Viervoudig luisteren

Viervoudig luisteren

Als we het hebben over luisteren, dan gaat het over viervoudig luisteren:

  • Naar God
  • Naar de context
  • Naar elkaar en het team
  • Naar de kerk als groter geheel

Bij het luisteren kunnen jullie zoeken naar overlap tussen de signalen uit deze vier luisterrichtingen. In het filmpje krijg je daar een voorbeeld van.

Een nieuw team wilde in hun dorp een pioniersplek starten voor jonge gezinnen. Toen ze door enquêtes in gesprek raakten met sleutelpersonen zoals de wethouder, bleken er in het dorp vooral oudere mensen te wonen. Er zouden ook geen jonge gezinnen bij komen, want het dorp lag ingeklemd tussen natuurgebieden. Er was geen ruimte voor nieuwbouw. In gesprek met elkaar bleek dat ze zelf eigenlijk ook enthousiaster waren om iets voor oudere generaties te organiseren. De wissel qua doelgroep ging om…

Luisteren kan op veel manieren vorm krijgen. We geven je 36 praktische tips. Zo kan luisteren naar God vorm krijgen in de stilte of door met elkaar door te praten over een Bijbelverhaal. Naar jullie context kun je bijvoorbeeld luisteren door de lokale kranten te lezen, door gesprekken met sleutelpersonen, of door statistieken te zoeken over jullie buurt.

Download basisartikelGewoon proberen

Luisteren helpt om te bepalen wat jullie gaan doen, toch biedt luisteren geen garantie op succes. Durf ook gewoon dingen te proberen, noem het een pilot. Zelfs als iets niet goed lukt, helpt dat om te ontdekken wat wel en wat niet goed werkt.

Verdieping

Steeds meer Nederlanders voeden hun kinderen niet meer op met geloofs- en kerktaal. Daardoor kun je als pionier niet langer aansluiten op een eerder aangeleerde taal. Dit biedt kansen, maar ook belemmeringen. Wat zijn deze en hoe kun je vanaf nul geloofstaal aanleren? Mechteld Jansen (rector Protestantse Theologische Universiteit PThU) gaat op deze vragen in.

In dit filmpje staat Oeds Blok stil bij de basishouding van het luisteren. Hij deelt zijn ervaringen in de dynamiek tussen de ander en hem. Over loslaten en uitspreken. Tenslotte gaat hij in op de waarde van het luisteren en geeft hij een aantal praktische oefeningen (PDF).

Wil je meer weten over luisteren? Dat kan. Je kunt bijvoorbeeld hiernaar kijken: