Liefhebben en dienen

Méér dan een opstapje naar het ontwikkelen van een netwerk

Liefhebben en dienen vormen de tweede stap in de pioniersreis. Maar stop je dan met dienen bij de volgende stap? En hoe zorg je dat liefhebben geen ‘maniertje’ wordt om toe te werken naar een pioniersplek?

Dienen heeft te maken met jezelf en je talenten ter beschikking stellen aan anderen. Liefhebben is het fundament van dienen, want het dienen komt voort uit bewogenheid met mensen. Het ‘liefhebben’ noemen we ook nadrukkelijk omdat ‘dienen’ al snel activisme uitlokt. Soms is het echtergenoeg om er gewoon te zijn voor mensen, en een luisterend oor te bieden.

Waarom dienen?

Aan het einde van Matteüs 25 vinden we een bekend gedeelte over dienen: we lezen over het delen van brood en kleding, over het opnemen van vluchtelingen, over het bezoeken van zieken. Door te dienen maken we Jezus’ missie de onze en stellen we Hem present. Dat past in een groter plaatje: Jezus nodigt ons uit deel te nemen aan de Missio Dei. We bidden vaak: “Laat uw koninkrijk komen, en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.”

Dat is het grotere plaatje bij liefhebben en dienen; we dienen niet om anderen richting een bekering te manipuleren of om bonuspunten te verdienen. We dienen omdat het evangelie ons uitdaagt bij te dragen aan een wereld die bloeit, aan het Koninkrijk van God.

Dit betekent dat ook als er uit het dienen geen pioniersplek voortkomt, dat het dienen nog steeds waardevol is. Waarom? Omdat we als christenen nu eenmaal geroepen zijn om lief te hebben en te dienen.

Pioniersreis liefhebben dienen

Niet alleen voor hulpbehoevenden

Liefhebben en dienen richt zich niet alleen op ‘hulpbehoevende’ mensen. Het kan ook gericht zijn op mensen die hun zaken goed voor elkaar hebben. Als je iets wilt betekenen voor scholieren, kun je bijvoorbeeld na schooltijd je huis open zetten en tosti’s aanbieden aan jongeren die anders thuiskomen in een leeg huis.

In een achterstandswijk zijn twee pioniers een voedselbank gestart. Aanvankelijk waren ze bezig om zelf voedsel te vragen aan supermarkten en deelden ze het voedsel uit. Na verloop van tijd zochten ze samenwerking met hun doelgroep. Er bleek meer mogelijk dan ze dachten! Ze vroegen mensen zelf ook wat mee te nemen en dat leverde veel op. Sommigen bleken aan aardappels te kunnen komen. Anderen namen rijst mee. En mensen die niet aan voedsel konden komen, hielpen met koffie schenken en het uitdelen van voedsel. Van een uitdeelpunt werd deze voedselbank zo meer en meer een deelpunt, waar mensen samenwerken en delen van wat ze wél hebben.

Op welke manieren kun je gaan dienen? Wat ga je dan doen? Dat kun je ontdekken door te luisteren. Overhaast dat luisteren niet, dat kan gerust een aantal maanden duren.

Er zijn ook verschillende valkuilen bij het dienen. Daarover lees je meer in het uitgebreidere basisartikel (belangrijk om te lezen voor de pionierstraining).

Het begint in het teamDownload basisartikel

Verlies bij het dienen niet uit het oog– zoals bij elke stap in de pioniersreis – dat het begint in jullie pioniersteam. Binnen je team kun je oefenen in een levensstijl van liefhebben en dienen. Of dat nu is door elkaar te helpen met verhuizen, door er te zijn als iemand ziek is, of door een lief kaartje of een berichtje via WhatsApp.

Verdieping

Veel pioniers komen mensen tegen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Sam Wells laat zien hoe dat op verschillende manieren kan. Daarop stelt hij dat Jezus het grootste deel van zijn tijd gaf aan het zijn met mensen in plaats van het werken voor mensen.

Pioniers zijn volop actief in de samenleving. Er is aandacht en hulp voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kun je in zo’n situatie ook getuigen van Jezus? Of is er dan sprake van een dubbele agenda? In dit filmpje vertelt Bert Roor daar meer over.

Wil je meer weten over liefhebben en dienen? Dat kan. Je kunt bijvoorbeeld hiernaar kijken: