Wat is essentieel?

Als we pionieren, zijn we op zoek naar vernieuwende vormen van kerkzijn. Maar wat maakt een kerk een kerk? Wat is eigenlijk de essentie van kerkzijn?

Bij een jonge pionier komen elke vrijdagavond jongeren langs. Ze voelen zich er veilig en vinden het gezellig. Lekker chillen. Een biertje. Regelmatig komt het gesprek op geloofsonderwerpen. Eén van de jongeren zegt: ‘Dit is echt mijn kerk.’ Een andere pionier organiseert doordeweeks een lunch voor mensen met weinig sociaal netwerk. De maaltijd wordt geopend met gebed en soms leest de pionier een stukje uit de bijbel. Met Kerst is er elk jaar een eenvoudige Kerstviering. Zonder dat de pionier dat zo heeft benoemd, zeggen mensen na een lunch tegen de pionier: ‘Dit is mijn kerk.’

Het is ontzettend mooi als mensen waarderen wat er gebeurt binnen een pioniersplek, als ze daarbij iets van God en geloof ervaren. Maar als we even wat afstand nemen…kun je in deze gevallen dan echt spreken van een kerk? En wat maakt een kerk dan een kerk? Even bidden voor het eten?

Denkoefening

Doe eens de volgende denkoefening. Wanneer stopt het initiatief dat we hierna beschrijven om een kerk te zijn? En waarom? Of stopt dat niet?

  • Een groep jonge gezinnen komt op zondag-ochtend samen in een kerkgebouw, zingt samen christelijke liederen en de dominee houdt een preek en bidt met de gemeente.
  • Een groep jonge gezinnen komt op zondagochtend samen in een schoolaula, zingt samen christelijke liederen, de dominee houdt een preek en de ouders bidden in kleine groepjes.
  • Een groep jonge gezinnen komt op woensdagmiddag samen in een schoolaula, zingt samen christelijke liederen, elke week houdt een andere ouder een inleiding over een geloofsthema en de ouders bidden daarna in kleine groepjes.
  • Een groep jonge gezinnen komt elke maand op een woensdagmiddag samen in een schoolaula, gezongen wordt er niet en elke keer houdt een andere ouder een inleiding over een geloofsthema, daarna volgt een groepsgesprek. Soms sluit iemand af met een gebed.
  • Een groep jonge gezinnen komt elke maand op een woensdag samen in een schoolaula, elke keer houdt een andere ouder een inleiding over een opvoedthema – waarbij soms geloof ter sprake komt – daarna volgt een groepsgesprek. Gebeden wordt er niet.

>> Terug naar het artikel over kerkzijn ontdekken.