Boekentips Kerkzijn ontdekken

OefenruimteOefenruimte, Sake Stoppels
ISBN 9789023927334

‘Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen.’ Dat is de grondtoon van dit boek. Oefenruimte helpt leidinggevenden om met hun geloofsgemeenschap verder te komen in de navolging van Christus. Daarbij wordt afstand genomen van een vrijblijvende kerk. Waar niets hoeft, gebeurt meestal maar weinig. De auteur zoekt naar een manier om te bouwen aan een cultuur van discipelschap die ook open is voor de zinzoeker van deze tijd. Daarbij komt hij tot concrete en soms radicale voorstellen.
Oefenruimte geeft een gedegen aanzet voor het gesprek over discipelschap.

 MissiegemeenschappenMissiegemeenschappen, de herontdekking van de basis voor vitale geloofsgemeenschappen,
Mike Breen
ISBN 9789082102055

Doel van deze uitgave is lezers praktische handvatten te geven bij het opzetten van missiegemeenschappen. Een missiegemeenschap is ‘een groep van 20-50 mensen die een uitgebreide familie vormt, met een gezamenlijke missie’. Een van de doelen van deze groepen, die elkaar regelmatig zien, is in contact komen met ‘personen van vrede’, niet-gelovigen.