Video: Geloven verkennen

Bert Roor over blokkades en groei in het praten over geloof

Het kan spannend zijn met mensen over het geloof te praten. In dit filmpje gaat Bert Roor in op de vraag hoe je geloof ter sprake kan brengen.

Geloven verkennen begint bij je jezelf. Vijf woorden met een V (verlangen, verlegenheid, vertrouwen, vrijmoedigheid en verootmoediging) spelen daarin een belangrijk rol. Kijk eens wat deze woorden voor jezelf betekenen en praat er ook eens over door in je team.

Verlegenheid maakt het lastig met anderen over het geloof te praten. Vier blokkades staan het praten over geloof in de weg. Deze vier kunnen mensen in zichzelf herkennen:

  • Je eigen moeiten projecteren op de ander.
  • Je gelooft in de ‘mythe van de onvrijheid’.
  • Je denkt geen antwoord op alle vragen te hebben.
  • Je bent bang voor de ‘waarheidsclaim’.

Toch kun je groeien in vrijmoedigheid. Laat de drieslag bidden, dienen en getuigen samengaan. Ga niet getuigen, zonder dat je bidt en dient. Ook groei je door te doen. Bidden leert bidden, dienen leert dienen en getuigen leert getuigen.

Tenslotte is het belangrijk na te denken waarom geloven goed nieuws voor jou is. Dat kan je terugbrengen tot twee principes:

  • Blijf dicht bij jezelf.
  • Sluit aan bij de ander.

Zo kan het evangelie op een unieke manier voor iedereen van betekenis zijn.

Bert Roor rond af met twee oefeningen. Deze vind je hier (PDF).


Tags: