Boekentips Geloven verkennen

OnversnedenChristendomOnversneden Christendom, C.S. Lewis
ISBN 9789043526548

Een curieus boek. Een Engelse wetenschapsman (1898-1963) leert later in zijn leven de betekenis kennen van het christelijk geloof. Hij wordt gevraagd daarover ‘radiopraatjes’ te houden. Hij wordt in korte tijd een beroemdheid. Zijn radiotoespraken worden gebundeld in een boek en dat vliegt weg. Andere boeken volgen. Dit alles speelt zich af meer dan zeventig jaar geleden. Lewis schrijft kort, helder, eenvoudig, geestig, levendig en bewogen door een sterk persoonlijk geloof in Christus.

EenvoudigchristelijkEenvoudig christelijk, Tom Wright
ISBN 9789051942927

Eenvoudig christelijk is basisleesstof voor iedereen die over de wezenlijke grondbeginselen van het christelijk geloof wil nadenken. In een levendige, toegankelijke stijl beschrijft Wright in dit boek de opmerkelijke relevantie van de bijbel en het christelijke verhaal voor de wereld van vandaag. In een tijd van religieuze en spirituele opleving én verwarring zet de schrijver kort en goed uiteen waar het in het christelijk geloof om gaat.Van de dezelfde auteur ook Surprised by Hope (9780061940590)

SharingtheGoodNewsSharing Good News: Handbook on Evangelism in Europe, G. Noort, S. Avtzi, S. Paas
ISBN 9782825416877

A tool for renewal, Sharing Good News is a comprehensive and timely contribution to the field of evangelism that takes full measure of the distinct challenges and opportunities that face Christians in contemporary Europe. Carefully and systematically developed in a years-long consultative process, the volume includes: Expert and esteemed authors from around Europe and from a variety of confessional traditions; A systematic, ecumenical framework for understanding evangelism in the present context.

GoddeeltjesDe Goddeeltjes: Mens, Geest, Jezus, God, Kerk en Toekomst, Bert Dicou (red)
ISBN 9789021143576

Zes prominente theologen op zoek naar de ‘Goddeeltjes’ van ons bestaan. Zes grondbegrippen van de christelijke traditie, opnieuw doordacht in de context van het leven in de 21e eeuw. Het wetenschappelijk hoogtepunt van 2012 was de ontdekking van het ‘Goddeeltje’, het elementaire deeltje dat fundamenteel is voor het begrijpen van het universum. Ook theologen houden zich van oudsher met het Goddeeltje bezig en zijn op zoek naar wat fundamenteel is voor het bestaan, gericht op de grenzen van wat we kunnen weten – en daaraan voorbij. Zes boeken over zes aspecten van de christelijke traditie, opnieuw doordacht.

BruggenbouwenBruggen bouwen, Alister McGrath
ISBN 9789029712392

Dit boek beoogt een theologische kijk op de hedendaagse apologetiek te geven.
McGrath besteedt eerst aandacht aan het creëren van openingen voor het geloof. Vervolgens komt hij te spreken over het overwinnen van hindernissen voor het geloof. Hij besluit met een heel aantal handreikingen voor het overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk.McGrath is als theoloog en apologeet internationaal bekend.

Kijk op geloof, Henri Veldhuis
ISBN 9789023918134

In onze samenleving wordt de rol van geloof en kerk steeds kleiner. Daarmee neemt ook de kennis van de bijbel en van de christelijke traditie af. Daarom is het belangrijk om de inhoud van het geloof zo begrijpelijk mogelijk uit te (blijven) leggen. In dit boek doet de auteur dat in korte hoofdstukken. Hij zoekt daarbij aansluiting bij zowel de protestantse als de rooms-katholieke traditie, en houdt ook rekening met nieuwe wetenschappelijke inzichten.

omslagikdoopjelrs2‘Ik doop je’

Kleurrijk en informatief boekje voor wie een kind of zichzelf wil laten dopen of er meer van wil weten. Met onder meer algemene informatie over wat er bij dopen komt kijken, aandacht voor kinderdoop en volwassendoop, en materialen voor geloofsopvoeding en het geloofsgesprek.Verkrijgbaar in de PKN webwinkel

kaartspeltafelgesprekkenKaartspel ‘Tafelgesprekken’ 

Spel van honderd kaarten rond de thema’s ‘samenleving’, ‘het doel van je leven’, ‘God en zo’ en ’toekomst’ waarmee christenen en niet-christenen op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek kunnen. Geschikt voor zes tot acht personen.Verkrijgbaar in de PKN webwinkel


Tags: