Geloofsleven ontdekken

Ontdekken wat geloven inhoudt in het leven van alledag

Tijdens de pioniersreis komt vroeg of laat God ter sprake. We nodigen mensen vrijblijvend uit om te verkennen wat het christelijk geloof kan betekenen in het leven van alledag. Dat noemen we ‘geloven verkennen’. Maar wat bedoelen we dan? En hoe doe je dat?

Pioniersreis geloven verkennen

Als zich in de loop van de pioniersreis een netwerk heeft ontwikkeld dan kunnen jullie deze mensen uitnodigen om te verkennen wat het in de praktijk zou betekenen als ze geloven een plek in hun leven geven. Dat kan bijvoorbeeld door – naast de reguliere activiteiten – aan te bieden om bij een bak koffie door te praten over een Bijbelverhaal.

Als mensen verkennen wat het betekent om te geloven, dan hoeven ze natuurlijk geen belijdenis te doen, ze onderzoeken slechts wat het christelijk geloof inhoudt. En de uitnodiging is vrijblijvend: mensen kunnen ‘nee’ zeggen.

Geen manipulatie

We verlangen ernaar dat mensen iets gaan ontdekken van de weg van het geloof, van de vreugde van het evangelie. Maar soms zijn jaren geduld nodig voordat de tijd rijp is om mensen hiertoe uit te nodigen. Er is zoveel wat mensen kan weerhouden: beelden van de kerk, ervaringen uit het verleden, angst om veroordeeld te worden of om in een bepaalde richting gedwongen te worden. Daarom zijn manipulatie, drammerigheid en verborgen agenda’s uit den boze.

Werkwoord

Geloven is meer dan het bekend zijn met bepaalde informatie over God en Jezus. Geloven is een werkwoord. Het raakt aan alle aspecten van het leven. In de Bijbel zijn teksten te vinden over het omgaan met geld, vergeving, tijdsbesteding, over je zorgen maken, de mindere zijn, over vluchtelingen, relaties, gebed en veel meer. Dat werkt door in hoe je het geloof met mensen deelt. Het gaat dan over het verkennen van navolging of discipelschap.

In de praktijk

Als er mensen zijn met interesse in het christelijk geloof, wat heeft jullie pioniersplek hen dan te bieden? Hoe begin je als je met mensen geloven gaat verkennen? De context van je pioniersplek is bepalend voor hoe dat eruit komt te zien. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld verschillende soorten activiteiten organiseren. Een pionier vertelt:

We hebben verschillende soorten activiteiten: netwerkbijeenkomsten, zinzoekers-bijeenkomsten en verdiepingsbijeenkomsten. De netwerkbijeenkomsten draaien om ontmoetingen en gezelligheid. Zinzoekersbijeenkomsten gaan over thema’s die mensen aandragen en bezig houden. En de verdiepingsbijeenkomsten zijn gericht op de verkenning van het christelijk geloof en kennismaken met de Bijbel. In de praktijk ‘hoppen’ betrokkenen bij ons van de ene activiteit naar de andere. Vaak beginnen ze met een netwerkbijeenkomst, om te zien of ze zich op hun gemak voelen bij ons.

Als je je afvraagt hoe ‘geloven verkennen’ in jouw context vorm kan krijgen, dan vind je in het uitgebreidere basisartikel (PDF) hierover enkele vragen die je op weg kunnen helpen. Dit artikel is belangrijk om voor de pionierstraining door te lezen. Soms krijgt ‘geloven verkennen’ niet vorm via activiteiten, maar in persoonlijke contacten:

In onze pioniersplek is het erg belangrijk dat mensen zich veilig voelen. Ze zijn niet geïnteresseerd in de Bijbel of in verhalen over Jezus. Mensen willen praten over wat hen bezighoudt en zijn op zoek naar steun bij moeilijke momenten. En ze zijn benieuwd naar ons, naar hoe wij leven en wat ons bezighoudt. Dan komt geloof ook op een natuurlijke manier ter sprake. Als ik inschat dat iemand daarvoor openstaat, nodig ik soms mensen uit om samen een verhaal over Jezus te lezen en daarover door te praten.

Download basisartikelViervoudig luisteren is ook bij ‘geloven verkennen’ belangrijk. In een nieuwbouwwijk zal het snel gaan over opvoeding en wat je je kinderen meegeeft. De context van een verzorgingshuis roept vragen op over leven en dood, en over omgaan met beperkingen. Als je pioniert met creatieve mensen, kan improvisatietheater rond een Bijbelverhaal de start zijn van een goed gesprek over geloven. En in een monastieke pioniersplek ligt de nadruk op stilte en rust: dan kan de vraag spelen hoe je balans vindt in het leven.

Verdieping

Het kan spannend zijn met mensen over het geloof te praten. In dit filmpje gaat Bert Roor in op de vraag hoe je geloof ter sprake kan brengen. Daarin noemt hij een aantal belemmering en hoe je kan groeien in vrijmoedigheid.

Is het lastig bezoekers van een pioniersplek bekend te maken met het evangelie? Of met Jezus? Volgens Michael Moynagh is het zo makkelijk dat iedereen het kan. In dit filmpje neemt hij je stap voor stap mee door ‘discovery bible study’. Als je daarna nog twijfels hebt, neemt hij ook deze weg.

Wil je meer weten over geloven verkennen? Dat kan. Je kunt bijvoorbeeld hiernaar kijken:

  • Lees het uitgebreidere basisartikel (PDF) over geloven verkennen
  • Een verdiepend artikel (PDF) over het praktisch vormgeven van geloven verkennen
  • Een aantal boekentips (en een speltip) over het kernthema geloven verkennen
  • He bovenstaande filmpje van Bert Roor met een tweetal oefeningen
  • Alpha Nederland biedt de Alpha-cursus aan. Een cursus die de afgelopen jaren door heel Nederland is gegeven om het Christelijk geloof te verkennen met mensen.