Giften van eigen betrokkenen

Een stappenplan en praktische tips

Bij de start van een pioniersplek zijn er vaak subsidies. Na enkele jaren stopt deze steun vaak. Daarom is het belangrijk dat mensen van de pioniersplek zelf ook gaan geven. Tijd voor fondswerving.

Waarom is het belangrijk dat mensen bij de pioniersplek zelf gaan bijdragen? Daar zijn in ieder geval drie redenen voor:

  1. Het laat het eigenaarschap groeien bij de betrokkenen, want geven is zelf verantwoordelijkheid nemen.
  2. Het maakt het voortbestaan zekerder van de pioniersplek , je bent niet meer afhankelijk van externe budgetten.
  3. Het geeft ruimte om zelf keuzes te maken, met minder sturing in jullie beleid door fondsen of andere kerken.

Bij veel pioniersplekken zien we dat bijdragen van anderen na een aantal jaren dalen. Het is belangrijk dat de eigen inkomsten dan stijgen. Werk daar vanaf het begin aan!

Ontwikkeling inkomsten en giften

Praktische tips voor de fondsenwerving

Over fondswerving bij je eigen mensen wordt soms een workshop gegeven tijdens de pioniersdagen. Die workshop ligt in het verlengde van het kernthema ‘Bestendigen en doorgaan‘. De presentatie van die workshop kun je hier downloaden.

Mensen geven meestal niet vanzelf. De belangrijkste reden dat er niet gegeven wordt, is dat het niet expliciet gevraagd wordt! Dan worden er wel wat machtigingsformulieren in een hoekje gelegd. Of er wordt verteld dat er geld nodig is. Maar een concrete vraag om te geven blijft vaak achterwege. Zo’n vraag is echter wel nodig!

Niet manipuleren

Weinig mensen vinden het leuk om om geld te vragen. Het voelt als snel als bedelen of manipuleren. Dat is niet nodig! Geven is een praktische manier om uitdrukking te geven aan het feit dat je iets de moeite waard vind. En geven voorkomt dat je vast komt te zitten aan je geld: Jezus waarschuwt voor de macht van de ‘mammon’.

Sommige mensen willen best geven, maar weten niet waaraan of hoe. Door de vraag te stellen, geef je mensen een kans al dan niet te geven. Dat kan open en zonder manipulatie. Benoem wat er nodig, stel de vraag. Maar laat de verantwoordelijkheid om daar wel/niet wat mee te doen bij de ander.

Je kunt de presentatie hier downloaden.