Doorgaan en delen

Groeien naar spirituele, organisatorische en financiële volwassenheid

Pioniersplekken krijgen zes jaar inhoudelijke en financiële steun. Maar hoe zorg je dat jouw pioniersplek kan doorgaan als die steun wordt afgebouwd? Hoe werk je aan duurzaamheid en bestendiging? Uit het advies van ervaringsexperts blijkt dat zes zaken daarbij belangrijk zijn.

Pioniersplekken starten met de bedoeling uit te groeien tot volwassen geloofsgemeenschappen. Daarbij gaat het om spirituele, organisatorische en financiële volwassenheid. De ervaring leert dat er meestal vijf tot tien jaar nodig is om een pioniersplek te laten toegroeien naar volwassenheid.

Omdat spirituele en organisatorische volwassenheid bij andere kernthema’s al wat meer aandacht krijgt, geven we bij dit kernthema wat meer aandacht aan financiële volwassenheid, ook omdat dit aspect voor heel wat pioniersplekken best lastig blijkt te zijn.

Op tijd beginnen

Als je aan de slag gaat met hoe een pioniersplek op de lange termijn kan doorgaan, zonder al teveel steun van buitenaf, dan noemen we dat ‘bestendigen’. Het is belangrijk om daar vanaf het begin over na te denken. Want als je bij de start kiest voor een duur gebouw of een kostbare betaalde kracht, dan heeft dat gevolgen. Het is dan vaak lastiger om alles te blijven financieren. Denk hierbij aan de bouw van die toren in Lukas 14.

Bij een pioniersplek die al wat jaren onderweg was en waar een fulltime pionier actief was, groeide het besef dat wanneer de subsidies zouden verminderen er geen geld meer was voor een fulltimer. Dit ondanks dat er een geloofsgemeenschap was ontstaan met een behoorlijke omvang en een stevige eigen bijdrage. Daarom gingen het pioniersteam samen met mensen van de zendende kerken aan de slag rond drie flappen. Elke flap met een eigen budget, dat steeds een stap kleiner was. Telkens was de vraag: als dit straks ons budget is, welke keuzes kunnen we dan maken in hoe we onze geloofsgemeenschap vormgeven? Het gesprek ging over de aanstelling van de voorganger, maar ook over het huren of kopen van een gebouw, over de frequentie van samenkomsten, over missionaire en diaconale activiteiten, de inzet van vrijwilligers, gastsprekers, etc. Deze sessie maakte heel voelbaar dat er keuzes gemaakt moesten én konden worden.

Wat belangrijk is

Waar komt het op aan als je op de lange termijn wilt doorgaan met pionieren? Wat maakt dat een pioniersplek bestendig is? Ervaringsexperts noemen zes belangrijke punten:

  1. Blijvende gedrevenheid vanuit het geloof
  2. Verworteling met de doelgroep of buurt
  3. Ondernemende kwaliteiten
  4. Passende inkomsten en uitgaven
  5. Gedeeld leiderschap binnen het team
  6. Goede kerkelijke inbedding

Elk van deze zes punten is toegelicht in het basisartikel (PDF) over bestendigen en doorgaan. Tijdens de pionierstraining en met deze test helpen we je ontdekken welk punt voor jullie het belangrijkst is.

Verdieping

Wil je meer weten over bestendigen? Je kunt bijvoorbeeld hiernaar kijken: