Doorgaan en delen

Groeien naar spirituele, organisatorische en financiële volwassenheid

Pioniersplekken krijgen zes jaar inhoudelijke en financiële steun. Maar hoe zorg je dat jouw pioniersplek kan doorgaan als die steun wordt afgebouwd? Hoe werk je aan duurzaamheid en bestendiging? Uit het advies van ervaringsexperts blijkt dat zes zaken daarbij belangrijk zijn.

Pioniersplekken starten met de bedoeling uit te groeien tot volwassen geloofsgemeenschappen. Daarbij gaat het om spirituele, organisatorische en financiële volwassenheid. De ervaring leert dat er meestal vijf tot tien jaar nodig is om een pioniersplek te laten toegroeien naar volwassenheid.

Omdat spirituele en organisatorische volwassenheid bij andere kernthema’s al wat meer aandacht krijgt, geven we bij dit kernthema wat meer aandacht aan financiële volwassenheid, ook omdat dit aspect voor heel wat pioniersplekken best lastig blijkt te zijn.

Op tijd beginnen

Als je aan de slag gaat met hoe een pioniersplek op de lange termijn kan doorgaan, zonder al teveel steun van buitenaf, dan noemen we dat ‘bestendigen’. Het is belangrijk om daar vanaf het begin over na te denken. Want als je bij de start kiest voor een duur gebouw of een kostbare betaalde kracht, dan heeft dat gevolgen. Het is dan vaak lastiger om alles te blijven financieren. Denk hierbij aan de bouw van die toren in Lukas 14.

Bij een pioniersplek die al wat jaren onderweg was en waar een fulltime pionier actief was, groeide het besef dat wanneer de subsidies zouden verminderen er geen geld meer was voor een fulltimer. Dit ondanks dat er een geloofsgemeenschap was ontstaan met een behoorlijke omvang en een stevige eigen bijdrage. Daarom gingen het pioniersteam samen met mensen van de zendende kerken aan de slag rond drie flappen. Elke flap met een eigen budget, dat steeds een stap kleiner was. Telkens was de vraag: als dit straks ons budget is, welke keuzes kunnen we dan maken in hoe we onze geloofsgemeenschap vormgeven? Het gesprek ging over de aanstelling van de voorganger, maar ook over het huren of kopen van een gebouw, over de frequentie van samenkomsten, over missionaire en diaconale activiteiten, de inzet van vrijwilligers, gastsprekers, etc. Deze sessie maakte heel voelbaar dat er keuzes gemaakt moesten én konden worden.

Wat belangrijk is

Waar komt het op aan als je op de lange termijn wilt doorgaan met pionieren? Wat maakt dat een pioniersplek bestendig is? Ervaringsexperts noemen zes belangrijke punten:

 1. Blijvende gedrevenheid vanuit het geloof
 2. Verworteling met de doelgroep of buurt
 3. Ondernemende kwaliteiten
 4. Passende inkomsten en uitgaven
 5. Gedeeld leiderschap binnen het team
 6. Goede kerkelijke inbedding

Elk van deze zes punten is toegelicht in het basisartikel (PDF) over bestendigen en doorgaan. Tijdens de pionierstraining en met deze test helpen we je ontdekken welk punt voor jullie het belangrijkst is.

Twaalf manieren voor financiering

Download basisartikelHoe kun je je pioniersplek voor een langere termijn betaalbaar maken? Iedere pioniersplek heeft een verdienmodel nodig. Of meerdere verdienmodellen. Want zelfs als je kiest voor een lowbudget pioniersplek heb je uitgaven. Daar moeten inkomsten tegenover staan. Onder een verdienmodel verstaan we de manier waarop een pioniersplek inkomsten genereert. Maar aan welke modellen moeten we dan denken? Hieronder staan twaalf modellen die we hebben onderverdeeld in vier clusters. In alle gevallen is het belangrijk om de donateurs zoveel mogelijk te benaderen als partners in missie; betrek hen in de missie van de pioniersplek.

Eigen inkomsten genereren

 1. Via regelmatige giften stevige inkomsten vanuit de eigen geloofsgemeenschap
 2. Het combineren van een geloofsgemeenschap met een (sociale) onderneming
 3. Deelnemers of afnemers laten betalen voor activiteiten en dienstverlening

Weinig kosten maken

 1. Voortrekkers die vrijwillig veel tijd investeren naast een reguliere baan (tentenmakers)
 2. Een leefgemeenschap die de pioniersplek draagt, zodat er minder betaalde inzet nodig is
 3. Low-budget kerk met nauwelijks uitgaven

Externe financiering zoeken

 1. Persoonlijke vriendenkring geeft financiële steun aan de voortrekker
 2. Vriendenstichting steunt de pioniersplek structureel
 3. Een zakelijk netwerk rond de pioniersplek
 4. Doorgaande fondsenwerving

Samenwerken met anderen

 1. De sociaal-maatschappelijke activiteiten van de pioniersplek laten subsidiëren
 2. Blijvende ondersteuning door de zendende kerk(en), in een wederkerige relatie

Elk model heeft specifieke randvoorwaarden en vereist bepaalde kennis en kunde. Daarom past niet elk model bij elke pioniersplek. Het is belangrijk op tijd voor een model te kiezen, want bijvoorbeeld een leefgemeenschap start je niet in een jaar.

Verdieping

Wil je meer weten over bestendigen? Je kunt bijvoorbeeld hiernaar kijken: