Pioniersreis

Belangrijke onderwerpen bij de pioniersreis

Binnen de leergemeenschap staan twaalf kernthema’s centraal, waarvan 6 kernthema’s binnen de pioniersreis. Deze thema’s komen ook terug op de pioniersdagen.

Thema’s pioniersreis

Binnen de pioniersreis:

1. Luisteren

2. Liefhebben en dienen

3. Community opbouwen

4. Geloofsleven ontdekken

5. Kerk-zijn vormgeven

6. Doorgaan en delen

 

Pioniersreis en pioniersreis ondersteunende thema's
Pioniersreis en pioniersreis ondersteunende thema’s