Boekentips Leiderschap delen

MissionaireleidersvermenigvuldigenMissionaire leiders vermenigvuldigen, Mike Breen
ISBN 9789023927334

Allereerst moeten we onder ogen zien dat veel kerken zelf wel het idee hebben dat ze werk maken van leiderschapsprogramma’s, maar dat de meesten in feite slechts bezig zijn met het inschakelen van vrijwilligers. En vrijwilligers zijn nog geen leiders. Een vrijwilliger is iemand die andermans visie ten uitvoer brengt. Een leider is iemand die zelf een visie heeft. Wat vervolgens misschien nog wel meer verontrustend is, is dat onze cursussen en trainingen geen leiders voortbrengen die missionair inzetbaar zijn, maar vrijwilligers die de machinerie van de kerk draaiende houden. Als de kerk de toenemende krimp onder ogen ziet en we de missio Dei weer trachten te omarmen, zullen we opnieuw moeten leren waarin Jezus zo sterk was: de opdracht om missionaire leiders te vermenigvuldigen.

 GeloofwaardigleiderschapGeloofwaardig leiderschap, Joke van Saane
ISBN 9789021144313

Leiderschap is een urgent thema in onze tijd, geloofwaardig leiderschap een uitdaging. Geloofwaardig leiderschap moet vorm krijgen in de praktijk. Welke leiderschapskwaliteiten heeft religie te bieden aan bedrijven? Met welke leiderschapsstijlen kunnen kerkenwerkers hun voordeel doen?
Vijf persoonlijkheidskenmerken en zeven vaardigheden vergroten de kans op effectief en geloofwaardig leiderschap. Daarom zijn aan dit boek een testinstrument en een website verbonden. Elke leidinggevende kan daarmee zelf antwoord geven op de vraag: ben ik de juiste leider voor deze groep?

 BezielendleidinggevenBezielend leidinggeven, Anselm Grün
ISBN 9789025904937

‘Bezielend leidinggeven’ is een standaardwerk op het gebied van leidinggeven. Anselm Grün gaat uit van de 1500 jaar oude Regel van Benedictus als managementmodel. Volgens Benedictus is een leidinggevende iemand die het leven dient en mensen bezielt. Zelfkennis, mensenkennis, creativiteit en fantasie zijn hierbij voorwaarden.

CrossroadsCrossroads, Robert Doornenbal
ISBN 9789059726239

Churches in many Western countries are faced with an adaptive challenge. Adaptive challenges arise when deeply held beliefs are challenged, when the solutions that once worked well become less appropriate, and when legitimate, yet competing, perspectives emerge. Adaptive problems will not go away by ignoring them, or by making technical adjustments. Many churches in the West need to change their vision and practices thoroughly, in order not to become contextually obsolete and irrelevant. Since this has to do with innovation and change, it will require leadership.
This ground-breaking book is essential reading for anyone wanting to reflect on the identity and calling of the church in the twenty-first century, and be involved in working this out in reality. This includes ministers and other leaders in the church, particularly those working in theological education.

Klik hier om Crossroads (PDF) te downloaden.