Voortrekker als tentenmaker

Voortrekkers die vrijwillig tijd investeren naast een reguliere baan (tentenmakers)

BuurtvrijDit is ook een oud en beproefd model, de apostel Paulus hanteerde het al (Handelingen 18:3, waar letterlijk staat dat hij leerbewerker was). Hij verdiende zijn geld met het maken van tenten en dat gaf hem vrijheid om zijn werk als apostel te doen. Op het zendingsveld wordt deze methode nog steeds veel gebruikt. Onder voortrekkers kan hier ook het hele team of een aantal teamleden worden verstaan. In plaats van een andere baan kan bijvoorbeeld ook nog gedacht worden aan een pensioen of aan een partner met voldoende inkomsten voor beiden.

Voor- en nadelen van dit model

Voordeel van dit model is, dat het je als pionier niet financieel afhankelijk wordt van de plek. Dat geeft, zo blijkt, (geestelijke) vrijheid. Een mogelijk voordeel: kennis en expertise van een andere baan kan worden ingezet op de pioniersplek. Een voordeel als het hele team uit tentenmakers bestaat: meer initiatief bij het team, meer eigenaarschap. Een nadeel kan zijn dat de pionier minder ruimte heeft voor theologische vorming en zelfs voor het werk zelf.

Een voorbeeld bij dit model

Buurtvrij Kerckebosch in Zeist heeft een onbezoldigde voortrekker. Hij haalt zijn inkomsten uit enkele dagen adviseurschap vanuit een eigen bureau.