Kernthema’s

Belangrijke onderwerpen bij het pionieren

Binnen de leergemeenschap staan twaalf kernthema’s centraal. Deze thema’s komen ook terug op de netwerkdagen.

De kernthema’s zijn in twee hoofdgroepen verdeeld:

Pioniersreis

Binnen de pioniersreis:

1. Luisteren

2. Liefhebben en dienen

3. Community opbouwen

4. Geloofsleven ontdekken

5. Kerk-zijn vormgeven

6. Doorgaan en delen

Reisondersteunende thema’s

Missie focus:

7. Haalbare missie

8. Contextgevoelige communicatie

Een stabiel team:

9. Gezonde teamcultuur

10. Gedeeld Leiderschap

Solide draagvlak:

11. Sterke samenwerking

12. Financiële duurzaamheid