Interkerkelijk pionieren

Omdat de Geest niet stopt aan de rand van de Protestantse Kerk

Regelmatig zijn er vragen om ondersteuning van pioniersinitiatieven die niet (of niet helemaal) onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk vallen. Daar staan we in beginsel positief tegenover.

Vaak gaat het om interkerkelijke of oecumenische initiatieven. De vraag gaat soms om geld, soms om erkenning en soms om trainingen. Bij de vraag hoe we interkerkelijke initiatieven steunen, laveren we tussen twee uitersten:

  • Het ene uiterste is dat de Protestantse Kerk functioneert als een subsidiefonds. Iedereen die financiële steun nodig heeft, kan dan aankloppen en wordt geholpen. Los van het feit dat hiervoor geen budget is, doet dat ook geen recht aan wat de Protestantse Kerk is. Want kerkzijn draait om verbondenheid; om samen belijden en getuigen van het heil van Christus, in dit geval vanuit de protestantse traditie.
  • Het andere uiterste is dat we alleen initiatieven steunen die volledig onder de Protestantse Kerk vallen. Maar dat is te smal. We merken bij het pionieren dat de grenzen soms vaag zijn en dat er regelmatig interkerkelijke samenwerking ontstaat. De Geest stopt gelukkig niet aan de rand van de Protestantse Kerk. Dat willen we ondersteunen.
Positief over samenwerking

Juist bij missionaire activiteiten is samenwerking waardevol, of dat nu is vanwege Jezus’ gebed in Johannes 17 of omdat dat de praktijk erom vraagt. De Protestantse Kerk staat daarom principieel open voor samenwerking met andere kerken.

Zoals genoemd is de Protestantse Kerk geen open subsidiefonds; we gaan voor verbinding. Daarbij zoeken we naar een balans tussen wat de Protestantse Kerk investeert in verbinding en wat een interkerkelijke pioniersplek in verbinding investeert.

Proces duur een half jaar

Het proces om tot samenwerking te komen – van de eerste kennismaking tot een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst – duurt vaak een half jaar.

Wil je verder in gesprek over de mogelijkheden voor samenwerking? Schroom dan niet om contact op te nemen met iemand van het landelijk team pionieren. En er is een uitgebreider artikel (PDF) beschikbaar met meer informatie over de te zetten stappen.