Tussenstand pionieren

Sociale verbondenheid en geloofsontwikkeling in pioniersplekken

Hoe staat het ervoor met de pioniersplekken die vanuit de Protestantse Kerk gestart zijn? Dit rapport geeft u een indruk. In deze tussenstand staan niet de cijfers centraal, maar zoomen we in op wat pionieren betekent in de concrete levens van mensen. We hebben onderzoek gedaan naar de sociale relaties en geloofsontwikkeling van bezoekers van pioniersplekken.

Onderzoek naar impact pioniersplekken

In 2019 is gesproken met mensen die actief betrokken zijn bij een pioniersplek. In totaal zijn er 42 mensen geïnterviewd op 12 verschillende plekken. Wat brengt pionieren teweeg in mensenlevens? Onderstaande woordwolk geeft een indruk van de woorden waar mensen aan denken als ze aan de pioniersplek denken?

Herkenbaar christelijk

Hoe herkenbaar zijn pioniersplekken als plekken waar het christelijk geloof een rol speelt? Het blijkt dat de onderzochte pioniersplekken op dit punt heel divers zijn. Voor alle geïnterviewden is – nu ze betrokken zijn bij de plek – de rol van het christelijk geloof in de pioniersplek helder. Daar spreken ze in het algemeen ook waarderend over.

Wat opvalt is dat er, zonder dat er expliciet naar gevraagd is, vaak wordt gesproken
over de open identiteit van de plekken.

Conclusies

Bij dit onderzoek was de centrale vraag welke impact pioniersplekken hebben op de sociale verbondenheid en op de geloofsontwikkeling van betrokken mensen.

  • Het onderzoek laat zien dat pioniersplekken in staat zijn in contact te komen met mensen voor wie de ‘gewone’ kerk niet of niet meer in beeld is. Daarmee beantwoorden ze aan hun doel om rand- en buitenkerkelijke mensen te bereiken.
  • De meeste geïnterviewden hebben op enig moment in hun biografie, hoe klein ook, wel iets met de kerk gehad. Blijkbaar is het lastiger om mensen aan te trekken die nooit een verbinding met de christelijke traditie hebben gehad; de uitzondering op deze regel vormen deelnemers met een moslimachtergrond.
  • De onderzochte pioniersplekken betekenen veel voor de geïnterviewden, zowel qua sociale verbondenheid als qua geloofsontwikkeling. Er is echt sprake van geloofsontwikkeling en van het ontstaan van nieuwe en diepere relaties.
  • De theologische diversiteit van de pioniersplekken is groot. Dat komt onder meer tot uiting in de gerichtheid op het tot geloof komen van niet-christenen. Daar waar een pioniersplek totaal geen heil ziet in de laatste stadia van de pioniersreis, is het goed daarover in gesprek te gaan. En waar gewenst kan meer steun gegeven worden bij de laatste stadia van de pioniersreis, op een manier die past bij die plekken.
  • Het christelijk profiel is doorgaans duidelijk bij de pioniersplekken en tegelijk hecht men aan vrijheid en ruimte voor deelnemers om een eigen weg te gaan.

Lees hier meer over de Tussenstand Pionieren (PDF).

Lees hier het uitgebreide onderzoeksverslag (PDF) is .