Pionierstraining 7 maart

Bekijk hier het zaterdag programma en zie wat bij jullie pioniersplek past

1. Gemeenschapsvorming tussen verschillende talen en culturen

Team ICP (Intercultural Churchplants)

Gemeenschapsvorming is een belangrijk uitgangspunt voor pioniersplekken. Maar hoe zit dat als je deelnemers verschillende talen spreken en diverse culturele achtergronden hebben? Wat kun je dan doen om een gemeenschap te vormen? 

Aan de hand van het werk van de socioloog Putman denken we na over ‘bonding and bridging’. Met ‘bonding’ bedoelen we het samenbrengen van groepen rondom één taal/ cultuur (homogene groepen). Onder ‘bridging’ verstaan we het samenbrengen van deze homogene groepen in één gemeenschap (heterogene gemeenschap). 

Dit is een dagprogramma voor teams die praktisch aan de slag willen gaan.

2. Religieus analfabetisme

Lezing door Mechteld Jansen (rector Protestantse Theologische Universiteit (PThU))

Steeds meer Nederlanders voeden hun kinderen niet meer op met geloofs- en kerktaal. Daardoor kun je als pionier niet langer aansluiten op een eerder aangeleerde taal. Dit biedt kansen, maar ook belemmeringen. Wat zijn deze en hoe kun je vanaf nul geloofstaal aanleren?

3. Nieuwe spiritualiteit,

Mechteld Jansen (rector Protestantse Theologische Universiteit (PThU))

Verschillende pioniersplekken pionieren onder nieuw spirituelen. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat kenmerkt deze spiritualiteit? Naast een inleiding is er ruimte om met elkaar te spreken over het communiceren van christelijk geloven in een wereld van nieuwe spiritualiteit en over onze houding als christen.

4. Ruimzinnig pionieren

Jeannet van Doorn (Op goed gerucht en landelijk team pionieren) en Anneke van der Velde

We spelen ‘het spel van Mirjam’, om je bewust te maken van de keuzes en dilemma’s die je hebt als pionier. Op een speelse wijze komen existentiële vragen aan de orde. Er is ruimte voor 12 ‘spelers’.

Daarnaast gaan we in gesprek met elkaar over wat het eigene is van ruimzinnig pionieren en hoe je elkaar daarin kunt versterken. Er is volop ruimte om ervaringen en inzichten te delen.

5. Hoe houd je mensen betrokken bij je pioniersplek?

Marinka Verburg – Janssen (promovenda bij de Protestantse Theologische Universiteit)

Je hoopt dat er binnen je pioniersplek een geloofsgemeenschap gaat ontstaan, dat mensen betrokken raken op elkaar en op het geloof. Hoewel er mensen op activiteiten afkomen, is het altijd maar weer de vraag of en zo ja hoeveel en hoe vaak mensen er zijn. Je worstelt met de vraag: hoe kan ik deelnemers van mijn pioniersplek stimuleren tot een grotere betrokkenheid bij de pioniersplek en elkaar? Waarom en wanneer werken bepaalde strategieën om dat voor elkaar te krijgen wel of juist niet? Tijdens deze workshop ga je met deze vragen aan de slag.

6. Simply the Story, een interactieve manier om aan de slag te gaan met Bijbelverhalen

Team ‘Simply the Story’ en Wilma Wolswinkel (pionier de Haven)

De kracht van Bijbelverhalen. Zoek je naar een interactieve manier om met Bijbelverhalen aan de slag te gaan en mensen zelf daarin ontdekkingen te laten doen? Dan is ‘Simply the Story’ iets voor jouw pioniersplek. ‘Simply the Story’ is een volledig mondelinge methode om een Bijbelverhaal te horen, te bestuderen en vervolgens toe te passen in je eigen leven. In de workshop ervaar je zelf een Bijbelverhaal aan de hand van ‘Simply the Story’ en leer je waarom mondelinge communicatie soms de voorkeur heeft boven geschreven tekst.

7. Vieren en pionieren (eredienst-eerst)

Jaap van der Giessen (specialist missionaire eredienst)

Ontmoet andere pioniers(teams) om te sparren over de vragen en dilemma’s van het vieren op je pioniersplek. Het is een combinatie van delen en ontvangen; soms breng je wat, dan weer haal je wat.

a. Waar gaat het over als je samenkomt?

Regelmatig kom je samen. Waar gaat het dan over in je samenkomsten? Behandel je een thema, een bijbelgedeelte? Of maak je een serie over een bepaald onderwerp, ga je in op de actualiteit, op wat er leeft bij deelnemers en bezoekers? Wat is de inhoud van jullie viering? En hoe bepaal je deze?

b. Hoe sluit je aan bij je hoorders?

Vaak zijn je bezoekers een heel gemêleerd gezelschap: zoekers, nieuwe gelovigen, mensen die al wat langer komen en/ of bezoekers met een kerkelijke achtergrond. Wat betekent dat voor taalgebruik, niveau, creatieve vormen, een beroep doen op verschillende zintuigen? Hoe sluit je aan bij je hoorders?

8. Zet stappen op weg naar veiligheid op je pioniersplek

Lenny van den Brink (Specialist Veilige Kerk en coördinator Meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk)

Een pioniersplek is een plek waar je wilt dat iedereen zich prettig voelt. Vaak gaat dat goed, maar soms ook niet. Om de omgang met elkaar goed te houden maak je afspraken met elkaar. Wil je als team stappen zetten en werken aan een veilig beleid, dan kun je in deze workshop aan de slag.

9. Leider, redder en pionier

Marloes Meijer (pionierspastor)

Als pionier ben je een leider. Daar kun je van genieten, maar het kan ook zwaar zijn. Jij wordt voor veel verantwoordelijk gehouden, jij leidt het team, jij bent vaak het gezicht ‘naar buiten’. Dat kan best zwaar zijn. Verwachtingen van mensen zijn hoog, teleurstelling ligt altijd op de loer. En intussen is het jouw taak om mensen/ de kerk te redden door creatieve, nieuwe dingen op te zetten.
Het team is niet altijd alleen maar leuk, aardig en meewerkend – en jijzelf vast ook niet. Hoe ga je daarmee om? Constant vriendelijk, out-going, charismatisch, enthousiasmerend zijn… daar kun je op leeglopen en zelfs jezelf in verliezen. Hoe houd je jezelf en je geloof vast in alle verwachtingen en eisen vanuit je omgeving en vanuit jezelf.
In deze workshop wisselen we persoonlijke ervaringen uit over de lastige kanten van ‘leiderschap’ en helpen we elkaar met praktische tips en nuchtere gedachtes om hier verder mee te kunnen.

10. Zelfstandig kerkzijn verkennen

Peter den Hoedt (landelijk team pionieren)

Deze workshop geeft gelegenheid voor een eerste verkenning rond zelfstandig kerkzijn. We bespreken vragen als… Wat zijn de essenties voor zelfstandig kerkzijn? Welke opties zijn er voor zelfstandig kerkzijn? Wat is in onze situatie de meest passende vorm? Wat komt er allemaal bij kijken? Kun je ook zelfstandig kerkzijn zonder helemaal los te raken van de zendende gemeente? Hoe betrek je de zendende gemeente bij het verzelfstandigen? Wat als wij een interkerkelijke pioniersplek zijn? Natuurlijk kunnen deelnemers ook nog andere vragen inbrengen.

De workshop wordt regelmatig aangeboden op zaterdag en is geschikt voor elk pioniersteam dat voor de langere termijn een zelfstandige vorm van kerkzijn overweegt.

11, 12 en 13. Popup

Waar wil jij mee aan de slag deze pionierstraining? Met welke vraag loop je rond? Laat het weten aan Maarten Atsma en we kijken of we een popup workshop in kunnen richten.