Keuzeprogramma zaterdag

Tijdens de pionierstraining start er na een gezamenlijke opening en viering een keuzeprogramma. Bij aanmelding kun je aangeven aan welk programma je deel wil nemen. Het is belangrijk deze informatie goed te lezen. (want het is niet de bedoeling halverwege de dag van programma te wisselen). Er zijn drie mogelijkheden. Hieronder lichten we deze kort toe.

1. Hoofdprogramma

In de ochtend van het hoofdprogramma vindt de netwerkronde plaats. Het is soms lastig in de grote groep pioniers te vinden die met vergelijkbare ervaringen en vragen rondlopen. Daarom kun je op deze morgen ‘soortgelijke’ pioniers vinden om samen ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Dit doen we in kleinere groepen (nichenetwerken) rondom thema’s als ruimzinnig pionieren, pionieren in een achterstandswijk, pionieren op het dorp etc. Zie hier voor meer informatie (volgt later).

Dit is ook het moment om te kiezen meer tijd met je eigen team door te brengen.

In het middag van het hoofdprogramma verzorgt Stefan Paas plenair een lezing over heil. Hij zal ingaan op de diversiteit (verschillende posities) en eenheid van het heil en een begin maken in het benoemen van zowel de kracht als de  kritische vragen voor verschillende posities.

Na de lezing van Stefan Paas vinden er drie workshop plaats.

  • Doordenken en reflecteren. (Gert-Jan Roest) In deze workshop gaan we de verschillende posities nader verkennen en ons afvragen waar de kracht en zwakte zit van verschillende benaderingen van heil.
  • Plaatsbepalen. (Rianne ten Voorde en Sake Stoppels) Voor deze workshop is het belangrijk dat je als gehele team komt. De workshop gaat je helpen om je te bezinnen op de vraag: waar zit je nu zelf (als team) rond de vragen van heil? Is er een gemeenschappelijke overtuiging? Hoe ga je om met verschillen?
  • Creatief verwerken. Onder professionele begeleiding ga je het thema ‘heil’ creatief verwerken, mogelijk via kunst, theater of bibliodrama.
2. Intercultureel pionieren

Veel pioniers komen mensen met verschillende culturele achtergronden tegen. Het is mooi dat dat gebeurt. Tegelijkertijd roept het ook nieuwe vragen op. Zeker als het pioniersteam niet langer uit mensen uit dezelfde cultuur bestaat. ICP (Intercultural Church Plants) gaat aan de slag met een aantal vragen die dan op kunnen komen. Hoe bouw je een intercultureel team? Moet je dat eigenlijk wel willen? Kun je het leidinggevende team niet beter alleen uit Nederlanders laten bestaan? Hoe neem je besluiten? Luister je naar de bijdrage van iedereen om vervolgens een besluit te nemen waar iedereen zich in kan vinden?

In de ochtend zal er vooral aandacht zijn voor het bouwen van teams. Onder andere komt het model van Tuckman aan bod. Hij onderscheidt vijf ontwikkelingsfasen: forming, storming, norming, performing en adjourning. In de middag zal er ook worden gekeken naar dienend leiderschap, zowel vanuit Bijbels perspectief als vanuit de praktijk.

Voor dit programma voor intercultureel pionieren raden we je aan als team in te schrijven. Het programma start halverwege de ochtend en eindigt gezamenlijk met alle deelnemers van de pionierstraining.

3. Monastiek pionieren en kerk-zijn

Terwijl steeds meer kloosters hun deuren moeten sluiten omdat de daar levende gemeenschappen van kloosterlingen te oud en te klein zijn geworden, bloeien er tegelijkertijd op veel plekken in Nederland initiatieven op die verwant zijn aan of geïnspireerd zijn door de monastieke traditie. Ook verschillende pioniersplekken verhouden zich tot de monastieke traditie. In dit monastieke programma is er volop ruimte te leren van anderen en het delen van eigen ervaringen.

In het ochtenddeel is er netwerkbijeenkomst voor pioniers. Tijdens dit moment kun je kennismaken met andere monastieke pioniers en vragen en casussen in brengen vanuit je eigen praktijk. Miriam Bierhaus en Egbert van der Stouw leidt deze bijeenkomst.

In het middagdeel sluiten ook niet pionierende monastieke initiatieven zich aan. Na een contemplatieve viering zal Saskia van Meggelen een lezing verzorgen. Verder zijn er workshops over jongeren en monastiek, monastiek pionieren, monastiek kerk-zijn in de stad, contemplatief geestelijk leiderschap en Lectio Divina. Hier vind je meer informatie over het middagprogramma.

Het monastieke programma start halverwege de ochtend en eindigt gezamenlijk met alle deelnemers van de pionierstraining.