Pionierbegeleiders

Een ondersteuner die bij jullie langs komt

Vanuit de landelijke kerk is er ook op lokaal niveau begeleiding, elke plek krijgt een pionierbegeleider. De pionierbegeleider ondersteunt het pioniersteam. En hij of zij stimuleert jouw team om goede relaties met de lokale en de landelijke kerk te onderhouden.

Driehoek pioniersbegeleiderDe pionierbegeleider richt zich op de inhoudelijke ontwikkeling van de pioniersplek én op de relaties met de lokale en de landelijke kerk. De begeleider stimuleert reflectie en kruisbestuiving. Dat krijgt onder andere vorm door gesprekken met het pioniersteam en de kerkenraad. Ook kan de pionierbegeleider processen begeleiden die raken aan de kerkorde, zoals bij doop en avondmaal.

Er is ruimte voor circa vijf contactmomenten van een dagdeel per jaar. Deze worden meestal als volgt ingevuld:

  • Een sessie met het pioniersteam om te reflecteren op de ontwikkelingen.
  • Eén of twee keer doorpraten met de voortrekker van jullie pioniersteam.
  • Het begeleiden van een overleg met bijvoorbeeld de kerkenraad of op een gemeenteavond.
  • Een praktijkgerichte verwerking van een kernthema tijdens de pioniersdagen.
  • Het begeleiden van het doorgaande proces van reflecteren, evalueren, financieel verantwoorden en komen tot vervolgbesluiten met de partners.

Als je start met pionieren, kun je vóór ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst via een gesprek kijken of het klikt tussen jouw team en de pionierbegeleider. Je startbegeleider kan je voorstellen aan beschikbare pionierbegeleiders.

Voor wie?

De begeleiding ter plekke richt zich op het pioniersteam en op de betrokken kerkenraden en gemeenten.

Waar?

Meestal in de plaats waar de pioniersplek actief is. Ook tijdens de pioniersdagen kan één van de contactmomenten invulling krijgen.

Wanneer?

De pionierbegeleider is circa vijf dagdelen per jaar beschikbaar, op momenten dat dat behulpzaam en handig is. De data bepaal je in overleg met de pionierbegeleider.

Kosten?

De kosten worden tot € 1.800 per jaar vergoed door de Protestantse Kerk.