Geestelijk begeleider

Lex Boot is beschikbaar als pionierspastor

Voor pioniers is er een pionierspastor, hij is met name gericht op de voortrekkers van pioniersteam. Soms valt het pionieren zwaar. Dat kan geloofsvragen opleveren en motivatie wegnemen. Als je zoekende bent rond je eigen spiritualiteit kun je bij de pionierspastor terecht voor een goed gesprek.

Lex BootDe pionierspastor is tijdens de pionierstrainingen beschikbaar voor gesprek en geestelijke begeleiding. Je kunt ook een afspraak maken buiten de pionierstrainingen om. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Lex Boot is voor alle pioniers beschikbaar als geestelijk begeleider.

Wie is Lex Boot?

Lex is predikant in Zeewolde, opgeleid als geestelijk begeleider en docent aan de opleiding geestelijke begeleiding van de PThU. Je kunt Lex mailen via l.boot@pgzeewolde.nl of bel met 06 511 888 40.