Geestelijk begeleider

Pionierspastor beschikbaar voor pioniers

Voor pioniers is er een pionierspastor, hij is met name gericht op de voortrekkers van pioniersteam. Soms valt het pionieren zwaar. Dat kan geloofsvragen opleveren en motivatie wegnemen. Als je zoekende bent rond je eigen spiritualiteit kun je bij de pionierspastor terecht voor een goed gesprek.

De pionierspastor is tijdens de pionierstrainingen beschikbaar voor gesprek en geestelijke begeleiding. Je kunt ook een afspraak maken buiten de pionierstrainingen om. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De afgelopen twee jaar was Lex Boot pionierspastor. Per 1 januari 2019 is hij niet langer beschikbaar als pionierspastor in de leergemeenschap. Wel blijft hij verbonden als pionier van Onder de wolken uit Zeewolde.

Zodra er nieuws is over een volgende pionierspastor maken we dat breed in de leergemeenschap pionieren bekend.